หน้ากากผ้าป้องกันโควิด-19 ทางเลือกที่น่าสนใจเมื่อหน้ากากอนามัยขาดตลาด

หน้ากากผ้า

         การออกนอกบ้านในทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัยสำหรับทุกคน เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นเมื่อต้องออกจากบ้าน เพื่อความปลอดภัย จึงต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง แต่เนื่องจากในตอนนี้หน้ากากอนามัยนั้นหาซื้อยาก คนจึงหันมาใส่เป็นหน้ากากผ้าแทน ซึ่งก็จะเกิดคำถามตามมาอีกว่า จริง ๆ แล้ว หน้ากากผ้า ป้องกันโควิด-19 ได้จริงหรือไม่? หาคำตอบได้ในบทความนี้เลยค่ะ

หน้ากากผ้า

สารบัญเนื้อหา

1. หน้ากากอนามัยผ้าป้องกันโควิด-19ได้จริงไหม

2. ผ้า 5 ชนิดที่เหมาะสำหรับนำมาเย็บหน้ากากผ้าป้องกันโควิด-19

3. วิธีเลือกใช้หน้ากากผ้าที่สามารถป้องกันโควิด-19ได้จริง

4. เปรียบเทียบหน้ากากผ้า ALLWELL 3 Layer Mask Innovation กับหน้ากากผ้าทั่วไป

หน้ากากผ้า ป้องกันโควิด-19ได้จริงไหม?

         หน้ากากอนามัยผ้าป้องกันโควิด-19ได้จริงหรือไม่? คงเป็นคำถามที่ใครหลาย ๆ คนอยากได้คำตอบ เนื่องจากในสถานการณ์ตอนนี้ ที่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขาดตลาด และคนหันมาใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าแทน จึงอาจเกิดความกังวลใจว่า หน้ากากอนามัยชนิดผ้า หรือ หน้ากากผ้า จะสามารถป้องกันโควิด-19ได้จริงไหม วันนี้ ALLWELL จะมาไขข้อข้องใจนี้ ให้กับทุกคนค่ะ         กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ชี้แจงในเรื่องนี้ว่าหน้ากากผ้าสามารถป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ และแนะนำให้เป็นทางเลือกสำหรับประชาชนที่ไม่ป่วย และมีความเสี่ยงของการติดเชื้อน้อยกว่าบุคลากรทางการแพทย์ แต่ทั้งนี้ผ้าที่นำมาเย็บเป็นหน้ากากผ้า จะสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19ได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญดังนี้

 1. ป้องกันอนุภาคขนาดเล็กได้
 2. ป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้
 3. สามารถนำไปซักทำความสะอาดได้หลายครั้ง

(อ้างอิงข้อมูลจาก นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย)

สั่งซื้อหน้ากากอนามัยชนิดผ้า CLICK

หน้ากากผ้า

ภาพ:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผ้า 5 ชนิดที่เหมาะสำหรับ หน้ากากผ้า ป้องกันโควิด-19

       ในสถานการณ์ตอนนี้คนหันมาสนใจการทำหน้ากากผ้าใส่เองมากขึ้น ดังนั้น ผ้าที่ใช้จึงต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กล่าวในข้างต้น จึงจะมีประสิทธิภาพในการเป็นหน้ากากผ้าที่ป้องกันโควิด-19ได้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าผ้าที่เหมาะสมสำหรับนำมาเย็บเป็นหน้ากากผ้าป้องกันโควิด-19 แบ่งออกเป็น 5 ชนิด ดังนี้

หน้ากากผ้า

ภาพ:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 1. ผ้าฝ้ายมัสลิน

         ผ้าฝ้ายมัสลินผลิตจากใยฝ้าย 100% ผ้าชนิดนี้ผลิตออกจำหน่ายในลักษณะเป็นผ้าขาว ผ้าย้อมสี พิมพ์ดอก ใช้ตัดเป็นเสื้อชั้นในผ้ากันเปื้อน ผ้าซับใน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เป็นต้น         

ผ้ามัสลิน มีคุณสมบัติโดดเด่นหลายอย่าง เช่น เป็นผ้าเนื้อละเอียด ระบายอากาศดี แห้งเร็ว น้ำหนักเบา ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังและเป็นเส้นใยธรรมชาติ 100% เมื่อสัมผัสจะให้ความรู้สึกสบาย ลักษณะของผ้าจะมีความลื่นพอประมาณ เนื้อผ้าเป็นขนและแข็งจึงมีความแข็งแรงทนทานต่อการซักทำความสะอาด         

ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทดสอบประสิทธิภาพของผ้าชนิดต่าง ๆ เพื่อค้นหาว่าผ้าชนิดใดเหมาะที่สุดที่จะนำมาใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ได้ พบว่าผ้าฝ้ายมัสลินมีความเหมาะสมในการนำมาใช้ทำหน้ากากผ้าป้องกันโควิด-19 มากกว่าผ้าชนิดอื่น เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการกันละอองน้ำได้ดีที่สุด เส้นใยผ้าสามารถกันอนุภาคเล็ก ๆ ได้ดีกว่าผ้าชนิดอื่น และสามารถนำไปซักทำความสะอาด เพื่อนำกลับมาใช้งานได้มากถึง 100 ครั้ง

 1. ผ้าฝ้ายดิบ

         ผ้าฝ้ายดิบ ผลการทดสอบพบว่า ผ้าฝ้ายดิบเมื่อนำผ้ามาประกอบกัน 2 ชั้น เส้นใยผ้าสามารถกันอนุภาคขนาดเล็ก ได้ใกล้เคียงหน้ากับกากอนามัยทางการแพทย์  และได้ศึกษาจำนวนครั้งของการซักล้างในหน้ากากผ้าฝ้ายดิบพบว่า สามารถซักได้มากกว่า 100 ครั้ง โดยที่คุณภาพของเนื้อผ้าไม่เสื่อม

 1. ผ้านาโน

         ผ้านาโน ก็เช่นเดียวกันกับผ้าฝ้ายมัสลิน และผ้าฝ้ายดิบ เมื่อนำผ้ามาประกอบกัน 2 ชั้นพบเส้นใยผ้า สามารถกันอนุภาคขนาดเล็กได้ใกล้เคียงกับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์  และได้ศึกษาจำนวนครั้งของการซักทำความสะอาดพบว่า หน้ากากผ้านาโน สามารถซักได้ประมาณ 10 ครั้ง

 1. ผ้ายืด

         ผ้ายืด ผลการทดสอบประสิทธิภาพการต้านการซึมผ่านของละอองน้ำ พบว่า หน้ากากหน้ากากผ้ายืด สามารถต้านการซึมผ่านของละอองน้ำได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถกักอนุภาคขนาดเล็กได้

 1. ผ้าสาลู

         ผ้าสาลู ผลการทดสอบประสิทธิภาพการต้านการซึมผ่านของละอองน้ำพบว่า หน้ากากผ้าสาลู สามารถต้านการซึมผ่านได้ดีที่สุดเทียบเท่าผ้าฝ้ายมัสลิน  แต่ไม่สามารถกักอนุภาคขนาดเล็กได้

เรียงลำดับหน้ากากจากความสามารถในการป้องกันเชื้อไวรัส

1.หน้ากาก N95 ความสามารถในการป้องกันเชื้อไวรัสสูง สามารถป้องกันละอองน้ำลายจากผู้ป่วยได้ รวมถึงเชื้อโรคบางชนิด และละอองฝุ่นที่อนุภาคเล็กอย่าง PM 2.5 ได้มากถึง 95% แต่ทั้งนี้ การป้องกันจะมีประสิทธิภาพนั้นต้องสวมหน้ากากอย่างถูกวิธีด้วย

หน้ากากป้องกัน PM2.5

         บุคคลที่แนะนำให้ใส่ คือ บุคคลที่ต้องทำงานเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือสถานที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นตลอดเวลา         บุคคลที่ไม่แนะนำให้ใส่ คือ ผู้ป่วยไข้หวัดธรรมดา และคนทั่วไปที่ไม่ได้ทำงานกับฝุ่น หรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นอนุภาคขนาดเล็ก PM 2.5         ข้อควรระวัง  หน้ากาก N95 อาจทำให้หายใจได้ไม่สะดวกมากนัก ไม่ควรใส่ในขณะออกกำลังกาย เพราะอาจจะทำให้หายใจไม่สะดวก และหากไม่ใช่ชนิดที่ซักได้ ก็ไม่ควรนำมาซัก เพราะอาจจะลดทอนประสิทธิภาพในการกรองได้2.หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ความสามารถในการป้องกันเชื้อไวรัส จะอยู่ในระดับปานกลาง เพราะจริง ๆ แล้วหน้ากากอนามัย ออกแบบมาเพื่อป้องกัน ไม่ให้ละอองน้ำลายออกจากหน้ากาก มากกว่าไม่ให้ละอองน้ำลายเข้าผ่านหน้ากากเข้าสู่ปากและจมูกของเรา แต่ด้วยวัสดุกันความชื้น และชั้นกรองต่าง ๆ ในหน้ากากอนามัย ก็ช่วยป้องกันละอองต่าง ๆ ได้บ้าง แต่ด้วยความที่มันบางและหลวม จึงมีโอกาสที่เชื้อโรคต่าง ๆ จะเล็ดลอดเข้าไปได้เช่นกัน

หน้ากากอนามัยปลอม

         บุคคลที่แนะนำให้ใส่ ผู้ป่วยโรคไข้หวัดที่มีอาการไอ จาม ผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วย         บุคคลที่ไม่แนะนำให้ใส่ หน้ากากอนามัยสามารถใส่ได้ทุกคน         ข้อควรระวัง ควรนึกเสมอว่า แค่สวมหน้ากากอนามัย ไม่ได้ป้องกันไวรัสได้ 100% ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้ากากตัวเองระหว่างวัน และควรเปลี่ยนทุกวัน อย่าใช้ซ้ำ และไม่ควรนำมาซักเพื่อใช้ซ้ำเช่นเดียวกัน3.หน้ากากผ้า ความสามารถในการป้องกันเชื้อไวรัสน้อยกว่าแบบทางการแพทย์ แต่ก็มีผ้าบางชนิดที่สามารถนำมาทำเป็นหน้ากากผ้าป้องกันไวรัส ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาในข้างต้น หน้ากากชนิดผ้านี้ แพทย์แนะนำให้ใช้ในกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ไม่มีอาการป่วย ซึ่งเหตุผลที่หน้ากากผ้าปกติทั่วไปไม่สามารถป้องกันไวรัสได้นั้น ก็คือวัสดุเนื่องจากวัสดุเป็นผ้าไม่สามารถป้องกันความชื้นได้ และยังเสี่ยงต่อการที่เชื้อโรคติดค้างอยู่ในหน้ากากนานกว่าหน้ากากชนิดอื่น

หน้ากากอนามัย

         บุคคลที่แนะนำให้ใส่  ผู้มีสุขภาพดีปกติไม่มีอาการป่วย และไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ         

บุคคลที่ไม่แนะนำให้ใส่ คือ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส ผู้ป่วย หรือผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล เป็นต้น         

ข้อควรระวัง ควรซักทำความสะอาดทันทีหลังจากถอดหน้ากาก

วิธีเลือก หน้ากากผ้า ที่สามารถป้องกันโควิด-19 ได้จริง

         วิธีการเลือกใช้หน้ากากผ้าที่สามารถป้องกันโควิด-19ได้นั้น บุคลากรทางการแพทย์หลายท่าน ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ควรเลือกหน้ากากผ้าที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

หน้ากากผ้า

 1. ป้องกันน้ำซึมผ่านได้ 10%
 2. ป้องกันอนุภาคเล็กขนาด 3 ไมครอนได้อย่างน้อย 95%
 3. มีรูปทรงเข้ากับสรีระของรูปหน้าได้อย่างพอดี
 4. สามารถซักทำความสะอาด เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้
 5. ใส่สบาย และยังสามารถหายใจได้ปกติ ไม่อึดอัดจนเกินไป

ตารางเปรียบเทียบ หน้ากากผ้า ALLWELL 3 Layer Mask กับหน้ากากผ้าทั่วไป

         หน้ากากอนามัย ชนิดผ้า ALLWELL 3 Layer Mask มีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่าง เช่น สะท้อนรังสี UV เป็นผ้าที่มีความหนาแน่นถึง 100 เส้นด้ายจึงช่วยในการกรองฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 และสะท้อนละอองน้ำได้

หน้ากากผ้า

         ที่สำคัญกระบวนการผลิตยังปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ไม่มีการย้อมสี ทำให้สามารถสูดดมได้อย่างปลอดภัย และความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ นวัตกรรมเส้นใยผ้า MAGIC SILVER ปกป้องถึง 3 ชั้น ช่วยยับยั้งแบคทีเรียด้วยจากร่างกาย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และไม่ก่อให้เกิดสิว

สินค้า COVID ลดราคา สั่งซื้อผ่านไลน์ คลิก

สรุป

         ในสถานการณ์ที่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์หาซื้อได้ยาก หน้ากากผ้า ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ หากเราเลือกใช้ชนิดผ้าอย่างเหมาะสม ก็จะสามารถเป็นหน้ากากอนามัยผ้าที่ป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ ถึงแม้จะไม่ได้ป้องกันได้ 100% แต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่สวมอะไรเลย เพราะฉะนั้นก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากกันด้วยนะคะ

BED & MATTRESS PRODUCT

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.816/2563 *อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

จัดจำหน่าย บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด 73,75 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89/2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ10700

ใส่ความเห็น

Website ของเรามีการเก็บ cookies เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน ... อ่านเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้

Close Popup