หน้ากากอนามัย ชนิดผ้าป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ชี้แจงในเรื่องนี้ว่าหน้ากากผ้าสามารถป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ และแนะนำให้เป็นทางเลือกสำหรับประชาชนที่ไม่ป่วย และมีความเสี่ยงของการติดเชื้อน้อยกว่าบุคลากรทางการแพทย์

120฿

เส้นใยผ้า magic silver innovation | สะท้อนละอองน้ำ | กรองฝุ่น PM 2.5