เครื่องพ่นละอองยา / เครื่องพ่นยา

เครื่องพ่นละอองยา / เครื่องพ่นยา คือ อุปกรณ์ที่สามารถแปลงยาชนิดเหลวให้เป็นละออง เพื่อสูดดมทางปากหรือผ่านหน้ากากเข้าร่างกายเพื่อรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ ยาจะถูกพ่นเข้าไปยังทางเดินทางหายใจโดยตรง ทำให้มีความเข้มข้นของยาสูงและเข้าถึงบริเวณเป้าหมายที่ต้องการรักษา  

ความแตกต่างของเครื่องพ่นละอองยาทั้ง 2 รุ่น

เป็น เครื่องพ่นละอองยา ที่มีอัตราการพ่นสูง และสามารถพ่นละอองยาได้เล็กถึง 2.44 ไมครอน ทำให้ตัวยาสามารถออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังออกแบบให้เสียงขณะใช้งานไม่เกิน 60 dB จึงสามารถใช้งานกับเด็กเล็กได้ จนถึงผู้ใหญ่

MIKOMINIMAX
พ่นต่อเนื่องได้ 24 ชม. โดยไม่ต้องพักเครื่องพ่นได้ต่อเนื่อง 20 นาที พัก 40 นาที
มีแรงพ่นสูงสุด 13 L/minมีแรงพ่นสูงสุด 14 L/min