fbpx

BLOOD GLUCOSE METER G-426

1,290฿

– เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด
– แผ่นทดสอบน้ำตาล x 50 ชิ้น
– ปากกาเจาะเลือด และเข็มเจาะเลือด x 50 ชิ้น
– กระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์
– รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

แอดไลน์
เบอร์โทร