Tag Archives: พฤติกรรมเสี่ยงเบาหวาน

กินของหวานเสี่ยงเป็นเบาหวานจริงหรือไม่?

กืนของหวาน เสี่ยงเบาหวาน

ของหวานเมื่อทานมากๆ อาจเสี่ยงเป็นโรคอ้วนซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเกิดโรคเบาหวาน ซึ่งเบาหวานเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ทำได้เพียงควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีขึ้น