นโยบายการเปลี่ยน คืนสินค้า และคืนเงิน

ความพึงพอใจของท่านเป็นสิ่งสำคัญของ บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จำกัด เมื่อท่านได้รับสินค้าที่ผ่านการสั่งซื้อจาก www.allwellhealthcare.com และช่องทางออนไลน์ของ Allwell โดยสินค้าที่ต้องการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตรงตามเงื่อนไข

เงื่อนไขการรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า

 • หากท่านพบปัญหาหลังจากการรับสินค้าและประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.082-5393555 หรือ 02-4243555 (เวลา 08.00-17.00 น.) เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยน หรือคืนสินค้ากลับมายังบริษัทฯ
 • รับคืนสินค้าสภาพสมบูรณ์ (สภาพสมบูรณ์ หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้
 • รับคืนสินค้าที่บกพร่องเนื่องจากการผลิต หรือเกิดจากความผิดพลาดในการจัดส่ง เช่น การจัดส่งผิดรุ่น ขนาด หรือสี เป็นต้น
 • ต้องส่งคืนพร้อมทั้งคู่มือใช้งาน ใบรับประกันสินค้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มาพร้อมตัวสินค้า พร้อมกับหีบห่อบรรจจุภัณฑ์ของตัวสินค้าอย่างครบถ้วน
 • สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการส่งเสริมการขาย อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 • การเปลี่ยน หรือคืนสินค้าหากเกินวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี

ระยะเวลาและขั้นตอนการเปลี่ยน และการคืนสินค้า

 • การเปลี่ยน และการคืนสินค้าทางไปรษณีย์ เมื่อลูกค้าได้ส่งหลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน / ใบกำกับภาษี (ในกรณีลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี) พร้อมสินค้าในสภาพสมบูรณ์ (ยังไม่มีการแกะหีบห่อของสินค้า) จัดส่งคืนทางบริษัทฯแล้ว (การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาประมาน 4-7 วันทำการ) สินค้าจะได้รับการตรวจสอบสถานภาพจากเจ้าหน้าที่ และจะติดต่อไปยังลูกค้าภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯได้รับคืนสินค้า เพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า โดยการเปลี่ยนสินค้า และการคืนเงินให้แก่ลูกค้าจะแล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ

หลักฐานในการเปลี่ยน และการคืนสินค้า

 • หลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน / ใบกำกับภาษี (ในกรณีที่ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี)
 • หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร / เอกสารอีเมล์ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือเอกสารการยืนยันการชำระเงิน จากช่องทางการชำระเงินแบบอื่นๆ

เงื่อนไขการคืนเงิน

 • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับสินค้า และยืนยันสถานภาพสินค้าไม่เกิน 7 วันทำการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

ติดต่อเรา

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการเปลี่ยน คืนสินค้า และคืนเงินฉบับนี้ เว็บไซต์ Allwellhealthcare ยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ Allwellhealthcare ต่อไป โดยคุณสามารถติดต่อ ได้ที่
อีเมล์ pdpa@allwelllifegroup.com
ที่อยู่ : 12, 14 บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จำกัด ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89/2 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เบอร์โทร : 02 424 3555
เปิดทำการทุกวัน ( 08.00-17.00 .)