เครื่องพ่นละอองยา / เครื่องพ่นยา

เครื่องพ่นละอองยา / เครื่องพ่นยา คือ อุปกรณ์ที่สามารถแปลงยาชนิดเหลวให้เป็นละออง เพื่อสูดดมทางปากหรือผ่านหน้ากากเข้าร่างกายเพื่อรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ ยาจะถูกพ่นเข้าไปยังทางเดินทางหายใจโดยตรง ทำให้มีความเข้มข้นของยาสูงและเข้าถึงบริเวณเป้าหมายที่ต้องการรักษา  
449฿

เหมาะกับผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย | ถอดล้างทำความสะอาดได้ทุกชิ้นส่วน | นำเข้าจากอิตาลี

1,690฿

มีแรงพ่นสูงสุด 14 L/min | ละอองยาเล็ก 2.44μ | รับประกันทุกชิ้นส่วน 1 ปี | นำเข้าจากอิตาลี

2,340฿

พ่นได้ต่อเนื่อง 24ชม. | มีแรงพ่นสูงสุด 13 L/min | ละอองยาเล็ก 2.44μ | รับประกันทุกชิ้นส่วน 1 ปี | นำเข้าจากอิตาลี


ความแตกต่างของเครื่องพ่นละอองยาทั้ง 2 รุ่น

เครื่องพ่นละอองยา ทั้ง 2 รุ่น สามารถพ่นละอองยาได้เล็กถึง 2.44 ไมครอน ทำให้ตัวยาสามารถออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังออกแบบให้เสียงขณะใช้งานไม่เกิน 60 dB สามารถใช้งานกับเด็กจนถึงผู้ใหญ่ได้ แต่มีความแตกต่างเล็กน้อย ดังนี้

MIKOMINIMAX
สามารถเปิดใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (Non-Stop operation)พ่นได้ต่อเนื่อง 20 นาที พัก 40 นาที
มีแรงพ่นสูงสุด 13 L/minมีแรงพ่นสูงสุด 14 L/min