เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด Glucosure Autocode

บริษัทผู้ผลิต Apex Biotechnology Corporation ได้รับมาตรฐาน ISO 13485:2016, CE0197 และทดสอบตามมาตรฐาน ISO 15197:2013

HOT!
299฿549฿

บรรจุ 25 แผ่น/กระปุก | เมื่อเปิดกระปุกมีอายุใช้งาน 6 เดือน | หากยังไม่ได้เปิดใช้วันหมดอายุตามที่ระบุบนกระปุก

990฿2,680฿

รับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน | พร้อมอุปกรณ์ในชุด แผ่นตรวจน้ำตาล เข็มเจาะเลือด ปากกาเจาะเลือด


คำเตือนสำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน
  • ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องและไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้ ในการวินิจฉัยรักษาโรคหรือสั่งยาด้วยตนเอง 
  • ก่อนใช้เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ควรอ่านฉลากเอกสารกำกับเครื่องและปฏิบัติตามทุกครั้ง 
  • หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือด โปรดติดต่อแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์