เครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด Glucosure Autocode

สินค้าคุณภาพที่ได้รับมาตรฐานสากล ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และยุโรป เช่น ISO 15197 , FDA510 , CE เป็นต้น ผ่านการทดสอบ และมีงานวิจัยรองรับการันตีความแม่นยำ สามารถเทียบผลที่วัดได้กับค่าที่วัดได้ที่โรงพยาบาล สามารถช่วยคัดกรองเบื้องต้น ตรวจเบาหวาน และช่วยผู้ป่วยเบาหวาน ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด