การดูดเสมหะ

การดูดเสมหะ คือ การใช้สายยางซึ่งปราศจากเชื้อดูดเสมหะ ผ่านเข้าทางปาก จมูก หรืออุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปในหลอดลม เช่น Endotracheal, Tracheostomy tube เพื่อนำเสมหะออกจากทางเดินหายใจ เนื่องจากผู้ป่วยไอขับเสมหะออกเองไม่ได้ เสมหะปริมาณมาก ลักษณะเสมหะเหนียวเกินไป หรือการเก็บเสมหะเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในโรงพยาบาลอาจจะมีเครื่องดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง แต่สำหรับผู้ป่วยที่พักฟื้นที่บ้าน จะต้องใช้เป็น เครื่องดูดเสมหะแบบพกพา เพื่อความสะดวก


สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการดูดเสมหะ คือ การปรับแรงดันการดูดเสมหะให้เหมาะสม เพื่อป้องกันเลือดออก ลดการระคายเคืองต่อเยื่อบุและเนื้อเยื้อต่างๆ และการเลือกสายดูดเสมหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เหมาะสม ซึ่งเราก็มีสินค้านำเข้าจากอิตาลี ทั้งหมด 4 รุ่น ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อตามความเหมาะสม