เครื่องดูดเสมหะ / เครื่องดูดของเหลว

การดูดเสมหะ คือ การใช้สายยางซึ่งปราศจากเชื้อดูดเสมหะ ผ่านเข้าทางปาก จมูก หรืออุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปในหลอดลม เช่น Endotracheal, Tracheostomy tube เพื่อนำเสมหะออกจากทางเดินหายใจ เนื่องจากผู้ป่วยไอขับเสมหะออกเองไม่ได้ เสมหะปริมาณมาก ลักษณะเสมหะเหนียวเกินไป หรือการเก็บเสมหะเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในโรงพยาบาลอาจจะมีเครื่องดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง แต่สำหรับผู้ป่วยที่พักฟื้นที่บ้าน จะต้องใช้เป็น เครื่องดูดเสมหะแบบพกพา

4,490฿

มีแรงดูดสูงสุด 563 mmHg | อัตราการไหล 15 L/min | รับประกันสินค้า 1 ปีทุกชิ้นส่วน | นำเข้าจากอิตาลี

9,990฿

มีแรงดูดสูงสุด 600 mmHg | อัตราการไหล 40 L/min | รับประกันสินค้า 1 ปี + พิเศษ! รับประกันมอเตอร์ 3 ปี | นำเข้าจากอิตาลี

24,900฿

มีแรงดูดสูงสุด 600 mmHg | อัตราการไหล 36 L/min | มี Battery สำรอง | รับประกันสินค้า 1 ปีทุกชิ้นส่วน | นำเข้าจากอิตาลี

79,000฿

  • นำเข้าจากบริษัท CA-MI S.R.L ประเทศอิตาลี
  • รับประกันสินค้าทุกชิ้นส่วนเป็นระยะเวลา 1 ปี


ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.1578/2563
*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ผู้จัดจำหน่าย บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
73,75 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89/2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700