NEW ASKIR30

9,990฿

  • นำเข้าจากบริษัท CA-MI S.R.L. ประเทศอิตาลี
  • รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี และรับประกันมอเตอร์เป็นระยะเวลา 3 ปี
แอดไลน์
เบอร์โทร