fbpx

รถเข็นนั่งถ่าย และอาบน้ำ

รถเข็นนั่งถ่าย และอาบน้ำ ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่ไม่สามารถขับถ่าย หรืออาบน้ำได้ด้วยตนเอง สามารถใช้งานได้ทั้งภายในบ้าน และนอกสถานที่ เพราะรถเข็นมีล้อและถูกออกแบบให้ประยุกต์กับสุขภัณฑ์แบบต่างๆได้อย่างหลากหลาย