กล่องใส่ยา กล่องตัดยา

95฿

ใช้ตัดเม็ดยาในกรณีที่ต้องการทานยาครึ่งเม็ด

189฿

สำหรับจัดยา 7 วัน | แบ่งออกเป็น 3 ช่อง เช้า, กลางวัน, เย็น | ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก

349฿

สำหรับจัดยา 7 วัน | แบ่งออกเป็น 4 ช่อง เช้า, กลางวัน, เย็น, ก่อนนอน | ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก