449฿

เหมาะกับผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย | ถอดล้างทำความสะอาดได้ทุกชิ้นส่วน | นำเข้าจากอิตาลี