Logo allwell

By Phar trillion Co., Ltd.

แบรนด์ในเครือของ บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย
เครื่องมือแพทย์คุณภาพให้กับโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศมายาวนานกว่า 20 ปี
สร้างขึ้นเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มลูกค้าทั่วไป

COMPANY SUCCESS

2562 / 2019

 • ได้รับรางวัล SME ดีเด่น ประจำปี 2562 การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้นโดย สสว . (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
 • จับมือกับบริษัท ฟาสซิโน จำกัด ร้านยาชั้นนำที่มีสาขาทั่วประเทศ ในการจำหน่ายสินค้าประเภทเตียงปรับไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ป่วยกลับบ้าน และผู้สูงอายุ
 • เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าโดยตรงของบริษัท Tecnimoem

2561 / 2018

 • ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 UKAS Management Systems (SGS [ THAILAND] Cert. No. TH01/4321)
 • จับมือกับบริษัท Siam Cement Group (SCG) ในการจำหน่ายสินค้าประเภทเตียงปรับไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ป่วยกลับบ้าน และผู้สูงอายุ
 • เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าโดยตรงของบริษัท Health O meterAteliers du Haut Forez

2560 / 2017

 • ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดลูกค้ากลุ่ม Homecare โดยเน้นขายสินค้าผ่านช่องทาง Online
 • ร่วมมือกับร้านขายยา PHARMAX ในการจำหน่ายสินค้าประเภทเตียงปรับไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ป่วยกลับบ้าน และผู้สูงอายุ

2554 / 2011

2553 / 2010

 • ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 UKAS Management Systems (SGS [ THAILAND] Cert. No. TH01/4321) และได้รับมาตรฐานดังกล่าวต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

2550 / 2007

 • บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าโดยตรงของบริษัท CA-MI

2549 / 2006

 • บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าโดยตรงของบริษัท Bluepoint Medical , Timesco

2545 / 2002

 • บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าโดยตรงของบริษัท Huntleigh Healthcare, Tanita, Mediaid, Entered Bed Business

2541 / 1998

บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าโดยตรงของบริษัท Bluepoint Medical , Timesco

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเลือกใช้บริการของเรา

SERVICE GALLERY