Cookies notice

Cookies คืออะไร ?

Cookies คือ Text file ข้อมูลขนาดเล็ก ที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น สมาร์ทโฟน หรือแทบเล็ต) ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใด ๆ โดย Cookies จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์มากขึ้น Cookies sessions จะถูกลบออกอัตโนมัติเมื่อท่านปิด Browser ขณะที่คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านหลังจากปิด Browser ไปแล้ว เพื่อจดจำค่าที่เลือกใช้ของท่านเมื่อท่านกลับมาที่เว็บไซต์นี้ 

เราใช้ Cookies อย่างไรบ้าง ?

เราจะใช้ Cookies เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยการใช้งาน Cookies ของเราแบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานได้ดังนี้ 

  • Operationally Necessary: Cookies มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ 
  • Performance-Related: Cookies จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เช่น ประเภทสินค้าที่ท่านเลือกชม จำนวนครั้งการเข้าใช้งานเว็บไซต์ พฤติกรรมการใช้งานอื่น ๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับใช้วัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหา สินค้า/บริการ และเว็บไซต์ของเรา 
  • Functionality-Related: Cookies จะช่วยจดจำข้อมูลการตั้งค่า หรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้เราสามารถเลือกให้บริการเว็บไซต์ในรูปแบบที่เหมาะสมแก่ท่าน
  • Advertising or Targeting-Related: Cookies จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่นำเสนอแก่ท่าน รวมถึงพฤติกรรมการตอบสนองต่อเนื้อหาดังกล่าวของท่านผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้ 

นอกจากนี้ เราจะใช้ Cookies เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

การจัดการ Cookies

ท่านสามารถจัดการการใช้คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ยกเว้น Cookies ประเภท Operationally Necessaryโดยการตั้งค่าที่บราวเซอร์ (Browser) ของท่านเช่นป้องกันการติดตั้ง Cookies ลงบนคอมพิวเตอร์ของท่านปิดการใช้งานหรือลบ Cookies แจ้งเตือนท่านเมื่อเว็บไซต์ต่าง ๆ มีการใช้ Cookies

อย่างไรก็ดีท่านจะต้องตระหนักว่าการที่ท่านเลือกปิดการใช้งาน Cookies อาจทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว