Tag Archives: ภาวะแทรกซ้อนจากโรคแพนิค

โรคแพนิคคือ อะไร และเมื่ออาการกำเริบส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยจริงหรือไม่

โรคแพนิค

โรคแพนิคว่าเป็นภาวะตื่นตระหนกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ไม่มีสามารถอธิบายเหตุผลได้ ซึ่งอาการดังกล่าวจะสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และอาจส่งผลต่อความมั่นใจในการใช้ชีวิต

Website ของเรามีการเก็บ cookies เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน ... อ่านเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้

Close Popup