Tag Archives: palliative care

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย แบบประคับประคอง ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ผู้ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายหรือป่วยเป็นโรคระยะสุดท้ายเป้าหมายต่อไปของญาติหรือผู้ดูแลคือการรักษาแบบประคับประคองเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่ทุกข์ทรมาน

Website ของเรามีการเก็บ cookies เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน ... อ่านเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้

Close Popup