เตียงเพื่อสุขภาพ ปรับไฟฟ้า ปลอดภัย-สะดวกสบาย เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ

เตียงเพื่อสุขภาพ

         ธรรมชาติกำหนดให้การนอนหลับ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อร่างกาย สมอง และจิตใจ ดังนั้น “การนอนหลับอย่างไรให้มีคุณภาพมากที่สุด” จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ ซึ่งสิ่งที่ส่งผลต่อการนอนหลับ มีหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น อายุ, สุขภาพ, สภาพแวดล้อม เป็นต้น ในบทความนี้ เราจะพูดถึงเตียงนอน อุปกรณ์ที่ส่งผลต่อการนอนหลับโดยตรง แต่เตียงที่จะพูดถึงนั้นไม่ใช่เตียงธรรมดา แต่เป็น “ เตียงเพื่อสุขภาพ ปรับไฟฟ้า ” ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุมากที่สุดค่ะ

เตียงเพื่อสุขภาพ

ในชีวิตคนเราส่วนใหญ่ใช้เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของชีวิตทั้งหมดไปกับการนอนหลับ 

สารบัญ

  1. ทำไมผู้สูงอายุต้องใช้เตียงเพื่อสุขภาพ แทนเตียงนอนธรรมดาทั่วไป
  2. ข้อเปรียบเทียบระหว่างเตียงนอนธรรมดา และเตียงเพื่อสุขภาพไฟฟ้า
  3. ประโยชน์ที่ผู้สูงวัยจะได้รับจากการใช้เตียงเพื่อสุขภาพปรับไฟฟ้า
  4. สรุป

ทำไมผู้สูงอายุต้องใช้ เตียงเพื่อสุขภาพ แทนเตียงนอนธรรมดาทั่วไป

1. ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุ

         เนื่องจากสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยลงตามอายุที่มากขึ้น ผู้สูงอายุจึงไม่สามารถเคลื่อนไหว หรือทรงตัวได้ดีเหมือนคนในช่วงวัยอื่น ส่งผลให้ผู้สูงวัย มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตลอดเวลา ถึงแม้จะใช้ชีวิตประจำวันในสภาพแวดล้อมเดิมก็ตาม อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้กระดูกหัก เลือดคั่งในสมอง เกิดความพิการ หรือร้ายแรงไปกว่านั้น อาจทำให้ผู้สูงอายุเสียชีวิตได้

เพราะฉะนั้น การเลือกใช้เตียงเพื่อสุขภาพปรับไฟฟ้า เตียงผู้ป่วย หรือ เตียงผู้สูงอายุจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ  ดังนี้

  • เตียงเพื่อสุขภาพ ปรับไฟฟ้า สามารถปรับระดับความสูงต่ำของเตียงได้ด้วยรีโมท ทำให้ผู้สูงวัยสามารถปรับระดับความสูงของเตียงที่พอดีกับสรีระ ช่วยลดความเสี่ยงในการเสียการทรงตัว เพราะเท้าของผู้สูงอายุ จะสัมผัสพื้นพอดี ทำให้ลุกขึ้นจากเตียงได้อย่างมั่นคง
  • เตียงเพื่อสุขภาพ ออกแบบให้มีราวข้างเตียง เพื่อลดความเสี่ยงในการพลัดตกจากเตียงในเวลานอน กรณีที่ผู้สูงอายุพลิกตัวขณะนอนหลับ และยังสามารถใช้เป็นที่ยึดจับ สำหรับพยุงตัวลุกออกจากเตียงได้อย่างมั่นคงอีกด้วย

เตียงเพื่อสุขภาพ

อุบัติเหตุการพลัดตก หกล้ม ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2

ของผู้สูงอายุรองจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

2. อำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตประจำได้ง่ายขึ้น

         เตียงนอนเพื่อสุขภาพ ปรับไฟฟ้า สามารถปรับระดับส่วนต่าง ๆ ของเตียงได้ด้วยรีโมทที่ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง เช่น ปรับท่านั่ง เพื่อดูทีวี หรืออ่านหนังสือบนเตียง ปรับส่วนหลังขึ้น เพื่อลุกจากเตียง หรือปรับหัวเตียงสูงขึ้นเวลานอน เพื่อลดอาการกรดไหลย้อน 

         ดังนั้น การใช้เตียงสุขภาพ ปรับไฟฟ้า จึงช่วยอำนวยความสะดวก และลดการเคลื่อนไหว ที่อาจทำให้ผู้สูงวัยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือเกิดอาการบาดเจ็บ จากการฝืนออกแรงมากเกินไปเพื่อลุกขึ้นนั่ง หรือเปลี่ยนอิริยาบถอื่น ๆ และเมื่อผู้สูงอายุไม่รู้สึกทรมาน หรือเจ็บปวดจากการเคลื่อนไหว ก็จะช่วยลดความเสี่ยงภาวะติดเตียง และช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงวัย อยากทำกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่าการนอนอยู่บนเตียงเฉย ๆ

3. เพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าต่อตนเองให้กับผู้สูงอายุ

         การนอนเตียงเพื่อสุขภาพ ปรับไฟฟ้า ยังเป็นการช่วยเพิ่มคุณค่าทางจิตใจ เพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองให้กับผู้สูงอายุ เพราะการใช้เตียงเพื่อสุขภาพไฟฟ้า ผู้สูงอายุสามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น เมื่อเทียบกับการใช้เตียงธรรมดา

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

“เตียงที่ดีที่สุดคือเตียงที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน”

ข้อเปรียบเทียบระหว่างเตียงธรรมดา และ เตียงเพื่อสุขภาพ ปรับไฟฟ้า

เตียงเพื่อสุขภาพปรับไฟฟ้า

เตียงธรรมดา

ถูกออกแบบมาเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุเป็น

อันดับแรก และยังมีฟังก์ชันต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย

ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตการใช้งานของผู้สูงอายุ

ไม่มีฟังก์ชันที่คอยอำนวยความสะดวก

มีราวจับช่วยในการพยุงตัว ช่วยในการทรงตัวเวลาลุกออกจากเตียง

และราวข้างเตียงยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุพลัดตกเตียงได้

ไม่มีราวจับเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

เตียงปรับระดับสูง-ต่ำได้ สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำให้

เท้าผู้สูงอายุพอดีกับพื้น ช่วยให้ทรงตัวได้ดี และลดความเสี่ยง

การบาดเจ็บจากการหกล้มได้

เตียงธรรมดาปรับระดับไม่ได้ อาจสูญเสียการทรงตัวเมื่อลงจากเตียง
ทำงานด้วยรีโมทไฟฟ้า ปรับง่าย ปรับท่านั่งได้โดย ไม่ต้องออกแรง

 

เตียงธรรมดาไม่สามารถปรับส่วนต่างๆ ได้ ทำให้ผู้สูงอายุจำเป็นต้อง

ออกแรงเพื่อเปลี่ยนอริยาบท ซึ่งทำให้ปวดเมื่อย

หรืออาการบาดเจ็บได้

ประโยชน์ที่ผู้สูงวัยจะได้รับจากการใช้ เตียงเพื่อสุขภาพ ปรับไฟฟ้า

  1. ช่วยให้มีคุณภาพการนอนที่ดี นอนหลับสบาย ทำให้ร่างกายได้นอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอ ช่วยให้ร่างกายมีเวลาฟื้นฟู ซ่อมแซม ส่วนที่ผิดปกติได้อย่างเต็มที่ และช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย
  2. มีฟังก์ชันการใช้งานที่ช่วยอำนวยความสะดวก สบายมากมาย ช่วยเบาแรง และช่วยลดการออกแรงมาก ๆ  เพราะเตียงเพื่อสุขภาพไฟฟ้า ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไฟฟ้า ช่วยให้ผู้สูงอายุ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในการปรับท่าต่าง ๆ เพียงปรับที่รีโมท ไม่ต้องออกแรงเยอะให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
  3. ปลอดภัย ด้วยฟังก์ชันปรับต่ำ และราวข้างเตียงที่ช่วงป้องกันการหกล้ม พลัดตกเตียงของผู้สูงอายุได้ และยังช่วยให้ผู้สูงอายุลุกจากเตียงได้ง่าย เพียงปรับพนักพิงหลังขึ้นมา และปรับระดับความสูง – ต่ำของเตียง ให้เท้าของผู้สูงอายุสัมผัสพื้นพอดี อีกทั้งยังมีราวข้างเตียงที่ช่วยในการจับพยุงตัวให้ผู้สูงอายุ
  4. เพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง เพราะผู้สูงอายุ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น เมื่อเทียบกับการใช้เตียงธรรมดา เตียงเพื่อสุขภาพ ปรับไฟฟ้า ช่วยให้ผู้สูงอายุ สามารถปรับท่าต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง เช่น การปรับท่านั่ง สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ บนเตียง ไม่ว่าจะเป็น นั่งดู TV นั่งอ่านหนังสือ หรือแม้แต่กระทั่ง การรับประทานอาหารบนเตียง
 
ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ
 
 

สรุป

         การนอน เตียงเพื่อสุขภาพ จะช่วยให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้ชีวิตประจำวัน ได้สะดวกสบาย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบการกับการใช้เตียงธรรมดา เพราะเตียงเพื่อสุขภาพ ถูกออกแบบมา เพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ การหกล้มพลัดตกเตียงได้ เมื่ออ่านบทความนี้ ผู้อ่านคงเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะ ว่าทำไมเตียงนอนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จึงแตกต่างจากเตียงนอนของคนทั่วไป ทั้งนี้ก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในทุก ๆ วันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะ

 

 

 

เตียงเพื่อสุขภาพ

 

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.816/2563 *อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

จัดจำหน่าย บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด 73,75 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89/2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ10700

 

ใส่ความเห็น

Website ของเรามีการเก็บ cookies เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน ... อ่านเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้

Close Popup