วิธีเลือกเตียงนอน และฟูกที่นอนให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ !

เตียงนอนผู้สูงอายุ

เพราะเตียงนอนและฟูกที่นอนเป็นอุปกรณ์สำคัญอันดับต้นๆ ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพการนอนที่ดี นอนหลับได้อย่างเพียงพอ ส่งผลทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีตามไปด้วย อีกทั้งยังช่วยให้กระบวนการต่างๆ ในร่างกายของผู้สูงอายุก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการเลือกซื้อ เตียงนอนผู้สูงอายุ และฟูกที่นอน จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงฟังก์ชันการใช้งาน รูปแบบที่เหมาะสม และปลอดภัยกับผู้สูงอายุมากที่สุด

เตียงนอนผู้สูงอายุ

สารบัญ

 1. คุณสมบัติของ เตียงนอนผู้สูงอายุ ที่เหมาะสม
 2. เตียงนอนผู้สูงอายุ ใช้แบบธรรมดาหรือแบบไฟฟ้าดี ?
 3. การเลือกฟูก หรือที่นอนสำหรับผู้สูงอายุ
 4. การจัดวางเตียงนอนสำหรับผู้สูงอายุ

 

คุณสมบัติของ เตียงนอนผู้สูงอายุ ที่เหมาะสม

 

การเลือกเตียงนอนสำหรับผู้สูงอายุนอกจากฟังก์ชันการใช้งานหรือการปรับระดับแล้ว ควรพิจารณาจากสภาพร่างกายของผู้สูงอายุเป็นหลักด้วย เพราะในผู้สูงอายุที่ลุกยาก หรือมีความจำเป็นต้องใช้รถเข็น การใช้เตียงนอนที่มีลักษณะเฉพาะในการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุเหมาะสมมากกว่า

       หลักการเลือกเตียงนอนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุมีดังนี้

 

       1.ความกว้างของเตียง

           เตียงนอนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุควรมีความกว้างไม่มากและไม่น้อยเกินไป ประมาณ 3-3.5 ฟุต พอให้ผู้สูงอายุสามารถพลิกตัว ลุกขึ้นนั่งในอิริยาบถต่างๆ ได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเสื้อผ้า การรับประทานอาหารบนเตียง และการอ่านหนังสือ เป็นต้น  โดยขนาดความยาวของเตียงนอนผู้สูงอายุควรอยู่ที่ 180 เซนติเมตร ขึ้นไป ซึ่งเป็นขนาดความยาวที่เหมาะสมและไม่ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกอึดอัด

       2.ความสูงของเตียง

          ความสูงของเตียงมีผลต่อความปลอดภัยกับผู้สูงอายุ โดยความสูงที่เหมาะสมสำหรับ เตียงนอนผู้สูงอายุ ไม่ควรเกิน 40 เซนติเมตร  หรือความสูงประมาณข้อพับเข่าของผู้สูงอายุ เพื่อที่เวลาลุกขึ้นนั่ง หรือลุกจากเตียง เท้าของผู้สูงอายุจะได้วางถึงพื้นพอดี เพราะหากเตียงมีความสูงจนเกินไปอาจทำให้ผู้สูงอายุเสียการทรงตัว เนื่องจากเท้าไม่สามารถสัมผัสพื้นได้อย่างพอดี เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหกล้มตามมาได้

       3.ราวข้างเตียง

          ราวข้างเตียงจะช่วยให้การลุกจากเตียง หรือลุกทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุเป็นไปได้สะดวกขึ้น ช่วยในการจับพยุงตัวลุกขึ้นจากเตียง ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยป้องกันการพลัดตกเตียงของผู้สูงอายุเวลานอนหลับได้ โดยราวข้างเตียงควรเลือกที่สามารถพับเก็บแนบลงไปกับเตียงได้เพื่อความสะดวก

       4.ขอบเตียง และวัสดุของเตียง

          ขอบเตียงควรมีความแข็งแรงพอพอสำหรับรับน้ำหนักราวจับ และวัสดุของเตียงควรเป็นเตียงที่มีพื้นผิวเรียบ และไม่มีเหลี่ยมแหลม เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ       

       5.ช่องว่างใต้เตียง

          เตียงสำหรับผู้สูงอายุที่ดีควรเลือกเตียงที่มีช่องว่างใต้เตียงเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถสอดเท้าเข้าไปได้ ป้องกันการเตะเตียง หรือในกรณีที่ผู้สูงอายุเกิดอาการ หน้ามืด วิงเวียนศีรษะเมื่อลุกจากเตียง จะได้มีพื้นที่พอสำหรับการทรงตัวและช่วยป้องกันไม่ให้หกล้มได้      

       6.หัวเตียง – ปลายเตียง

          เตียงนอนควรมีหัวเตียงและปลายเตียง เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้จับพยุงตัวเวลาเดินมาที่เตียง และปลายเตียงช่วยป้องกันไม่ให้ฟูกนอนขยับหรือหล่นลงพื้น

 

 

เตียงนอนผู้สูงอายุ ใช้แบบธรรมดาหรือแบบไฟฟ้าดี

 

ทั้งนี้การเลือกที่นอนสำหรับผู้สูงอายุ จะเลือกแบบธรรมดาหรือแบบไฟฟ้าก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ใช้งานเอง ซึ่งเตียงนอนผู้สูงอายุแบบไฟฟ้าเองก็มีคุณบัติครบตามข้างต้นที่กล่าวมาทั้งหมด แต่หากจะเลือกใช้เตียงธรรมดาก็ควรเลือกที่แบบที่สามารถติดตั้งราวข้างเตียงได้ มีความสูงที่พอดีเข่า และคุณสมบัติเหมือนกับที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้สะดวกและปลอดภัยกับผู้สูงอายุ           

   ข้อดีของการใช้ เตียงนอนผู้สูงอายุแบบไฟฟ้า

 1. ปลอดภัยด้วยฟังก์ชันปรับระดับความสูง-ต่ำ สามารถปรับระดับความต่ำให้เท้าของผู้สูงอายุสัมผัสพื้นอย่างพอดี และมีราวข้างเตียงที่ช่วยในการยึดจับ พยุงตัวของผู้สูงอายุช่วยให้ผู้สูงอายุทรงตัวได้อย่างมั่นคง และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหกล้ม พลัดตกเตียงได้ และเตียงนอนผู้สูงอายุรุ่น  Floore V3 ของเราก็มีฟังก์ชันพิเศษไฟใต้เตียงช่วยอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยของผู้สูงอายุ ในเวลากลางคืน 
 2. สะดวกสบาย เพราะเตียงนอนผู้สูงอายุแบบไฟฟ้ามีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการปรับพนักพิงหลัง ปรับชันเข่า หรือปรับท่านั่ง ได้อย่างง่ายด่ายเพียงกดปุ่มที่รีโมท ช่วยเบาแรง ไม่ต้องออกแรงมากให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 3. ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น เพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เพราะหากเป็นการใช้เตียงธรรมดาในผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ การลุกขึ้นนั่งหรือทำกิจกรรมต่างๆ อาจต้องอาศัยผู้ดูแลคอยช่วยประคอง แต่เมื่อเทียบกับการใช้เตียงแบบไฟฟ้าแล้ว ผู้สูงอายุสามารถปรับท่าต่างๆ ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยผู้ดูแลคอยช่วย เช่นการปรับท่านั่ง สำหรับนั่งทานข้าว หรือดูTV
เตียงปรับระดับ
ฟังก์ชันพิเศษไฟใต้เตียง Floore V3

 

การเลือกฟูก หรือที่นอนสำหรับผู้สูงอายุ

 โดยปกติแล้วผู้สูงอายุมักมีอาการปวดหลังปวดข้อต่างๆ ตามร่างกาย เนื่องมาจากการเสื่อมถอยไปตามเวลาของกระดูกสันหลังและข้อส่วนต่างๆ การเลือกที่นอนจึงควรดูความเหมาะสมของผู้สูงอายุเป็นหลัก หากใช้ที่นอนไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของร่างกายเพิ่มขึ้นได้ ฟูกที่นอนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่และบรรเทาอาการปวดหลังได้ โดยที่นอนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุควรมีลักษณะดังนี้

 1. เลือกที่นอนที่มีคุณสมบัติในการรองรับสรีระทุกส่วนของร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แบบ และมีความยืดหยุ่นสูง รองรับน้ำหนักบริเวณสะโพกและกระดูกสันหลังได้ดี  เช่น ที่นอนยางพารา ที่นอนสปริง และที่นอนโฟม เป็นต้น
 2.  สำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการปวดหลัง ที่นอนที่มีความนุ่มจนเกินไปอาจไม่เหมาะสมนัก ดังนั้นจึงควรเลือกที่นอนที่มีความหนาแน่นพอดี ไม่หนาและไม่นิ่มจนเกินไป

 

และหากพูดถึงการนอนฟูกที่นอนกับพื้น ในผู้สูงอายุที่ร่างกายไม่แข็งแรง อาจไม่เหมาะสมนักเพราะจะทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้ไม่สะดวก และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุหกล้มขณะลุกนั่งได้

 

ที่นอนโฟม Merury

ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

ลดสาเหตุของการเกิดแผลกดทับ

 • เนื้อที่นอนโฟมมีความหนา 15 cm และร่องโฟมแบบ “Castellated Cut” ช่วยกระจายน้ำหนักได้ดี ระบายความอับชื้น อีกทั้งยังโค้งงอตามรูปเตียงขณะที่ปรับท่าต่างๆ ได้ ที่นอนโฟม MERCURY สามารถลดสาเหตุของการเกิดแผลกดทับได้

 • ผลิตโดย Direct Healthcare Group Limited ประเทศอังกฤษ ได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2015, ISO 13485 :2016 และ CE of Confromity

 • เนื้อที่นอนผลิตจาก Polyurethane Foam มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ และมีความยืดหยุ่น

 • เบาะที่นอนนอกจากจะให้ความนุ่มสบายแล้ว ยังสามารถลดสาเหตุของการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย และสามารถใช้งานได้กับเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

  ใช้งานได้ยาวนานกว่า 8 ปี 

logo lazada
logo shopee

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.875/2563 *อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด 73,75 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89/2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

การจัดวางเตียงนอนสำหรับผู้สูงอายุ

 1. สำหรับการจัดวางเตียงนอนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุควรให้เหลือพื้นที่ว่างรอบเตียงทั้ง 3 ด้านคือ ด้านข้างซ้าย-ขวา และปลายเตียงให้มีพื้นที่อย่างน้อย 90 เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นเช่น รถเข็นวีลแชร์ และควรมีพื้นที่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 150 เซนติเมตร เพื่อให้สามารถกลับรถเข็นได้สะดวก
 2. ในห้องนอนของผู้สูงอายุสำหรับ 1 คน ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 10 – 12 ตารางเมตร ไม่รวมพื้นที่ในห้องน้ำ และสำหรับผู้สูงอายุ 2 คน ควรมีพื้นที่ในห้องนอนอย่างน้อย 16 – 20 ตารางเมตร เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับทำกิจกรรมงานอดิเรกต่างๆ และพักผ่อน
 3. วัสดุปูพื้นควรใช้เป็นโทนสว่าง มีพื้นผิวเรียบเสมอกันไม่แข็งเกินไปและไม่ลื่น เลี่ยงการมีพื้นต่างระดับหรือปูพรมป้องกันการสะดุดล้ม
 4. ห้องนอนของผู้สูงอายุควรอยู่ใกล้ห้องน้ำเพื่อความสะดวก

ห้องนอนผู้สูงอายุ

วิธีจัดห้องนอนผู้สูงอายุ ให้น่าอยู่และปลอดภัย! CLICK!

 

สรุป

เตียงนอนผู้สูงอายุ ที่เหมาะสมต้องช่วยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ระดับความสูงต้องไม่เกิน 40 cm มีราวข้างเตียงเพื่อใช้พยุงตัวและป้องกันการตกเตียง ขนาดของตียงนอนที่เหมาะสมคือ 3-3.5 ฟุต เพื่อความสะดวก และลดการออกแรงมากในการลุกจากเตียง

 

ฟูกที่นอน ควรเลือกจากความเหมาะสมของผู้สูงอายุเป็นหลัก สามารถรองรับสรีระทุกส่วนของร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แบบ และมีความยืดหยุ่นสูง รองรับน้ำหนักบริเวณสะโพกและกระดูกสันหลังได้เป็นอย่างดี 

BED & MATTRESS PRODUCT

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.816/2563 *อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

จัดจำหน่าย บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด 73,75 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89/2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ10700

ใส่ความเห็น