ศบค.เคาะ! สงกรานต์ 2565 เล่นน้ำ-จัดงานได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข มีอะไรบ้าง? เช็กเลย!!

สงกรานต์ 2565 เล่นน้ำได้ไหม จัดงานได้ไหม

         หลังจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็นับเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว ที่ประเทศไทยงดจัดกิจกรรมสงกรานต์ แต่ใน สงกรานต์ 2565 นี้ ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) ได้อนุมัติให้ประชาชนคนไทยสามารถเล่นน้ำ-จัดงานได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ 3 เงื่อนไขที่ทาง ศบค.กำหนด แต่จะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนั้น อ่านบทความนี้ได้เลยค่ะ

สารบัญ

สงกรานต์ 2565 เล่นน้ำ-จัดงานได้ ภายใต้ 3 เงื่อนไขนี้!

         สำหรับคำถามที่หลายคนสงสัยว่าสงกรานต์ 2565 เล่นน้ำได้ไหม? จัดงานได้หรือเปล่า? ทำอะไรได้-ไม่ได้บ้าง? ทางที่ประชุม ศบค. ได้มีมติร่วมกันถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงสงกรานต์นี้ว่า สงกรานต์ 2565 สามารถเล่นน้ำได้ ร่วมทั้งสามารถจัดงานและเดินทางข้ามจังหวัดได้เช่นกัน แต่ทั้งหมดนี้ต้องอย่ายใต้เงื่อนไขที่ทาง ศบค. ได้กำหนดไว้ ดังนี้

เงื่อนไขที่ 1 ก่อนเข้าร่วมงานสงกรานต์หรือเดินทางข้ามจังหวัด

สงกรานต์ 2565 เล่นน้ำได้ไหม จัดงานได้ไหม

 • ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามเกณฑ์ที่ทางภาครัฐกำหนด
 • ประเมินความเสี่ยงตนเองว่ามีอาการผิดปกติ หรือมีความเสี่ยงหรือไม่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ อยู่ใกล้หรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อมาก่อน เป็นต้น
 • มีผลตรวจ ATK เป็นลบ ก่อนเข้าร่วมงานหรือเดินทางข้ามจังหวัดไม่เกิน 72 ชั่วโมง
 • ขณะเข้าร่วมงานหรือเดินทาง ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และดูแลป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันโควิด-19 (ดูวิธีป้องกันโควิด-19 ได้ที่นี่)
 • พื้นที่เล่นน้ำและจัดงานต่าง ๆ ต้องขออนุญาตจัดงานตามที่เขตพื้นที่สถานการณ์ หรือตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด และต้องลงทะเบียนบนระบบ TSC2+ และจัดงานภายใต้มาตรการ COVID Free Setting

เงื่อนไขที่ 2 ในระหว่างเข้าร่วมงานสงกรานต์

สงกรานต์ 2565 ทำอะไรได้บ้าง

 • ภายในงานต้องมีการจำกัดจำนวนคนควบคุมความหนาแน่น ก่อนเข้างานต้องมีการผ่านจุดคัดกรอง และมีทางเข้า-ออกให้ประชาชนอย่างชัดเจน
 • ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่าง และดูแลป้องกันตนเองตามมาตรการ ในทุก ๆ กิจกรรม
 • อนุญาตให้เล่นน้ำได้ แต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ขออนุญาตจัดงานอย่างถูกต้อง ห้ามเล่นน้ำในพื้นที่สาธารณะ เช่น ท้องถนน ตามบ้านเรือน ฯลฯ
 • ภายในงานห้ามมีกิจกรรมประแป้ง ปาร์ตี้โฟม จำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์เด็ดขาด

เงื่อนไขที่ 3 หลังจากจบงานสงกรานต์หรือกลับจากต่างจังหวัด

สงกรานต์ 2565 เล่นน้ำได้ไหม จัดงานได้ไหม

 • หลังจากกลับจากงานสงกรานต์ ให้กักตัวเองและสังเกตอาการอย่างน้อย 7 วัน โดยห้ามพบปะผู้คนตลอดช่วงเวลากักตัว
 • พิจารณาให้มีการ Work From Home (WFH) ตามเงื่อนไขและดุลพินิจของหน่วยงาน
 • หลังกักตัวควรตรวจ ATK หรือตรวจทันทีหากสงสัยว่ามีความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม ทาง ศบค.เน้นย้ำว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสงกรานต์นั้น ให้เน้นย้ำไปที่งานประเพณีตามเทศกาลดีกว่า เช่น รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ ทำบุญ เป็นต้น

สงกรานต์ 2565 เล่นน้ำได้แต่ต้องใส่แมส?! ด้านข้อมูลกรมอนามัยแจง แมสเปียก-ชื้น เสี่ยงติดโควิด!

         แม้ทางภาครัฐจะอนุมัติให้มีการเล่นน้ำได้ แต่ในขณะเล่นน้ำจะต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือแมสตลอดเวลา ซึ่งในขณะเล่นน้ำสงกรานต์นั้น จะทำให้หน้ากากอนามัยที่สวมใส่เปียกหรือชื้นได้ จึงทำให้เป็นปัญหาที่ชวนให้หลายคนขบคิดว่า หน้ากากอนามัยที่เปียกหรือชื้น จะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 หรือเปล่า?!

สงกรานต์ 2565 เล่นน้ำได้ไหม จัดงานได้ไหม

         กรมอนามัย เคยออกมาชี้แจงและให้ความรู้ ถึงกรณีหน้ากากอนามัยเปียก-ชื้น โดยกรมอนามัยได้ให้ข้อมูลว่า หน้ากากอนามัยที่เปียกชื้น จะทำให้น้ำเข้าไปเกาะตัวอยู่ที่เส้นใยของผ้าหรือตัวหน้ากาก เมื่อเราไอหรือจาม สารคัดหลั่งของเราจะผสมปนเปื้อนอยู่กับน้ำที่เกาะอยู่บนหน้ากากอนามัย

         ซึ่งน้ำที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งนี้ สามารถซึมเข้าหาตัวเรา และสามารถซึมออกจากหน้ากากได้ ทำให้มีโอกาสที่เราอาจจะเอาเชื้อไปแพร่กระจายให้กับผู้อื่น รวมทั้งหน้ากากอนามัยที่เปียกชื้น คุณสมบัติในการป้องกันโควิด-19 จะลดลง จึงเสี่ยงที่เราอาจจะรับเอาละอองเชื้อหรือสารคัดหลั่งของผู้อื่นเข้าสู่จมูกและปากได้

สงกรานต์ 2565 ใส่แมสเล่นน้ำ

         กล่าวโดยสรุปคือ หน้ากากอนามัยที่เปียกหรือชื้น ทั้งหน้ากากอนามัยกระดาษ หรือหน้ากากอนามัยผ้า ก็ด้อยประสิทธิภาพในการป้องกันทั้งการรับเชื้อและแพร่เชื้อโควิด-19 ทั้งคู่ อีกทั้ง เมื่อหน้ากากเปียกเราก็มักจะต้องสัมผัสกับหน้ากากบ่อยกว่าปกติ จึงเสี่ยงที่เชื้ออาจจะติดมากับมือ และเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

         โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์โอไมครอน ที่ติดง่ายและแพร่ไวกว่าทุกสายพันธุ์ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหน้ากากอนามัยที่ด้อยประสิทธิภาพในการป้องกัน อย่างหน้ากากอนามัยที่เปียกชื้นนี้ จะยิ่งเสี่ยงกว่าเดิม ดังนั้น หากไม่อยากติดเชื้อหรือแพร่เชื้อให้ใคร การไม่เสี่ยงให้หน้ากากเปียก-ชื้น คงเป็นทางออกที่ดีที่สุด

สรุป

         แม้เทศกาลสงกรานต์ 2565 นี้ ทางภาครัฐจะอนุมัติให้จัดกิจกรรมและเล่นน้ำสงกรานต์ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมงานหรือเดินทางข้ามจังหวัด ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด แต่ทางที่ดีที่สุด ในช่วงที่โควิด-19 ระบาดแบบนี้ ถ้าสามารถงดการเล่นน้ำหรือร่วมกลุ่มกันได้ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้มากเลยล่ะค่ะ

Website ของเรามีการเก็บ cookies เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน ... อ่านเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้

Close Popup