เบาหวานขึ้นตา อีกหนึ่งผลกระทบของการเป็นเบาหวาน ภัยร้ายที่น่ากลัวกว่าที่คิด

เบาหวานขึ้นตา

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลได้ หากท่านมีความกังวล และต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม แนะนำให้พบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

         เบาหวานเป็นโรคที่พบได้บ่อย และสถิติผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทย ก็มีการเพิ่มจำนวนขึ้นทุกวัน มีการสำรวจว่า มีประชากรไทยมากกว่า 3 ล้านคนที่เป็นเบาหวาน ซึ่งโรคดังกล่าว เป็นโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติกับเนื้อเยื่อ และ อวัยวะในร่างกาย รวมถึงดวงตา ซึ่งเรามักเรียกกันว่า โรคเบาหวานขึ้นตา นั่นเอง บทความนี้มาข้อควรรู้เกี่ยวกับ เบาหวานขึ้นตา มาฝากกันค่ะ

สารบัญ

สังเกตได้อย่างไรว่าเป็น เบาหวานขึ้นตา

         เบาหวานขึ้นตา หรือ Diabetic Retinopathy เป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน เกิดจากการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ทำให้เส้นเลือดที่จอประสาทตา (Retina) ได้รับความเสียหายจากน้ำตาลอุดตัน ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติ ในช่วงแรกอาจไม่พบอาการ หรือมีการมองเห็นผิดปกติเพียงเล็กน้อย แต่หากปล่อยไว้ และไม่รับการรักษา จนมีอาการรุนแรง อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้ในที่สุด

เบาหวานขึ้นตา

ในระยะแรกของโรคเบาหวานขึ้นตา อาจจะยังไม่พบอาการ หรือความผิดปกติในการมองเห็น แต่เมื่อมีความรุนแรงมากขึ้น

ข้อสังเกตอาการเบาหวานขึ้นตา

 • มองเห็นจุด หรือเส้นสีดำคล้ายหยากไย่ลอยไปมา
 • มองเห็นภาพบิดเบี้ยว
 • ตามัว การมองเห็นแย่ลง สายตาไม่คงที่
 • แยกแยะสีได้ยากขึ้น
 • ภาพที่มองเห็นมืดเป็นแถบ ๆ
 • สูญเสียการมองเห็น

ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานขึ้นตา

 1. เลือดออกในวุ้นตา
           อาจทำให้ผู้ป่วยมองเห็นเป็นจุดสีดำลอยไปมา แต่หากมีเลือดซึมออกจากตามาในปริมาณมาก อาจบังการมองเห็นทั้งหมดได้ โดยปกติแล้วผู้ป่วยที่มีเลือดออกในวุ้นตา จะไม่สูญเสียการมองเห็นแบบถาวร อาจใช้เวลาในการกำจัดเลือดออกจากวุ้นตาประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ หรือไม่กี่เดือน ผู้ป่วยก็อาจกลับมามองเห็นได้อย่างชัดเจน
 2. จอตาลอก
           เป็นผลมาจากแผลเป็นที่เกิดขึ้นนั้น ดึงจอตาให้หลุดลอกออกจากด้านหลังของดวงตา ซึ่งอาจทำให้เกิดจุดดำลอยไปมาในเวลามองสิ่งต่าง ๆ มองเห็นแสงวาบ หรือสูญเสียการมองเห็นขั้นรุนแรง
 3. ต้อหิน
           เป็นผลมาจากกลุ่มเส้นเลือดใหม่ ที่อาจเกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าของดวงตา และไปแทรกแซงการระบายน้ำออกจากลูกตา ส่งผลให้ความดันตาสูงขึ้น เกิดความเสียหายต่อเส้นประสาท ที่ทำหน้าที่ส่งภาพจากดวงตาไปยังสมอง
 4. สูญเสียการมองเห็น
           ภาวะเบาหวานขึ้นตา หรือต้อหิน สุดท้ายแล้วอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้

เบาหวานขึ้นตา เกิดจากสาเหตุอะไร?

         เบาหวานขึ้นตา เกิดจากการมีระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นเป็นเวลานาน ส่งผลให้เส้นเลือดฝอยที่ไปหล่อเลี้ยงจอตา โป่งพองเป็นหย่อม ๆ จากผนังหลอดเลือดผิดปกติ ทำให้เลือด และน้ำเหลืองซึมออกมาจากหลอดเลือด กระจายทั่วจอประสาทตา

เบาหวานขึ้นตา

         นอกจากนี้ เส้นเลือดใหญ่ที่จอตา จะเริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นผิดปกติ รวมถึงเส้นใยประสาทของจอตา และจุดภาพชัด (Macula) อาจเริ่มมีอาการบวม ในระยะเริ่มแรก อาจมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่หากมีการอุดตันของเส้นเลือดที่เพิ่มมากขึ้น อาจทำให้มีอาการรุนแรงได้

         เมื่อหลอดเลือดที่จอประสาทตาเสียหาย ร่างกายก็จะสร้างหลอดเลือดใหม่มาทดแทน แต่หลอดเลือดที่สร้างใหม่ มีผนังไม่แข็งแรง ฉีกขาดได้ง่าย ทำให้มีเลือดรั่วซึมออกมาที่บริเวณวุ้นตา และอาจทำให้เกิดแผลเป็น ซึ่งเป็นสาเหตุให้จอตาลอกออกจากด้านหลังของดวงตา หรือถ้าหากเส้นเลือดใหม่ที่เกิดขึ้น ไปแทรกแซงการระบายน้ำออกจากลูกตา ส่งผลให้ความดันตาสูงขึ้น เกิดความเสียหายต่อเส้นประสาท ที่ทำหน้าที่ส่งภาพจากดวงตาไปยังสมอง และเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต้อหินได้

         มีปัจจัยมากมายที่เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคบาหวานขึ้นตา เช่น ระยะเวลาของการเป็นโรคเบาหวาน ยิ่งเป็นนานก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูง การไม่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรืออยู่ในช่วงตั้งครรภ์ เป็นต้น

หากเป็น เบาหวานขึ้นตา รักษาให้หายได้ไหม?

         เบาหวานขึ้นตาสามารถรักษาได้ค่ะ โดยที่การรักษา มีจุดประสงค์เพื่อชะลอ หรือยับยั้งอาการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยวิธีการรักษา จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิด และความรุนแรงของอาการ

เบาหวานขึ้นตา

 • การรักษาเบาหวานขึ้นตาระยะเริ่มแรก ซึ่งเป็นระยะที่ยังไม่มีเส้นเลือดเกิดใหม่ หากมีอาการเพียงเล็กน้อย จนถึงอาการในระดับปานกลาง อาจยังไม่จำเป็นต้องรักษาในทันที แต่แพทย์จะคอยสังเกตอาการ หรือความผิดปกติของดวงตาอย่างใกล้ชิด ในระยะนี้ ผู้ป่วยอาจต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อยับยั้งไม่ให้อาการลุกลาม
 • การรักษาเบาหวานขึ้นตาระยะก้าวหน้า ซึ่งเป็นระยะที่มีเส้นเลือดเกิดใหม่ ในระยะนี้ผู้ป่วยอาจต้องรักษาด้วยเลเซอร์ หรือผ่าตัด ซึ่งวิธีการก็จะแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับแต่ละปัญหาของจอตา

วิธีป้องกันโรคเบาหวานขึ้นตา

         เบาหวานขึ้นตาเป็นอาการที่น่ากลัวมากนะคะ เพราะอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้ ทางที่ดี ควรจะป้องกันโรคนี้ไว้ก่อนดีกว่าปล่อยให้เกิดขึ้นค่ะ

เบาหวานขึ้นตา

1.เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดอาหารที่มีรสเค็ม หวาน และมีไขมันสูง

2.ออกกำลังกายเป็นประจำ ควบคุมน้ำหนักโดยให้มีค่าดัชนีมวลร่างกาย (BMI) อยู่ที่ระหว่าง 18.5 – 24.9

3.เลิกสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์

4.รับประทานยารักษาเบาหวาน ตามกำหนดที่แพทย์สั่ง

5.ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด อาจจะใช้ เครื่องวัดน้ำตาล เป็นตัวช่วยควบคุม

เครื่องตรวจระดับน้ำตาล ตรวจเบาหวาน

6.ควบคุมระดับความดัน โดยที่ระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยเบาหวาน ไม่ควรเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)

7.ควบคุมระดับไขมันในเลือด ผู้ป่วยเบาหวาน ควรมีระดับไขมันในเลือด ไม่เกินกว่าค่าปกติ

8.สังเกตความเปลี่ยนแปลง ของการมองเห็น และควรไปพบแพทย์โดยด่วน หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นอย่างฉับพลัน เช่น ตามัว มองไม่ชัด หรือมองเห็นเป็นจุดดำ เป็นต้น

9.ผู้ป่วยเบาหวาน ควรไปพบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจตาเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่า การมองเห็นจะยังคงเป็นปกติก็ตาม

10.ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ เพราะการตั้งครรภ์ อาจทำให้อาการต่าง ๆ ของเบาหวานขึ้นตา รุนแรงขึ้นได้ ควรตรวจตาทันทีที่ตั้งครรภ์ หรือใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

สรุป

         โรคเบาหวานขึ้นตา เป็นอีกหนึ่งภัยร้ายที่ควรระวัง เพราะการมองเห็นของมนุษย์ เป็นเรื่องสำคัญ ฉะนั้นการมองข้ามความเสี่ยงก็ไม่คุ้มกับการสูญเสียการมองเห็นภายหลังนะคะ ดังนั้น แม้จะยังไม่เสี่ยง แต่ก็ควรป้องกันไว้ดีกว่านะคะ เรื่องสำคัญที่สุด คือ การหมั่นสังเกต อาการตนเอง และควรตรวจสุขภาพ เป็นประจำนะคะ

ใส่ความเห็น

Website ของเรามีการเก็บ cookies เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน ... อ่านเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้

Close Popup