ทดสอบตาบอดสี ดวงตาของคุณผิดปกติหรือเปล่า ควรดูแลรักษาอย่างไร

ทดสอบตาบอดสี

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เท่านั้น “ทางบริษัทไม่สามารถให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลได้” หากท่านมีความกังวล และต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม แนะนำให้พบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

         คนเราสามารถมองเห็นสีได้กว่า 1,000 เฉดสี หรือ กว่า 1 ล้านสี แต่เมื่อใดก็ตามที่คนเราไม่สามารถมองเห็นสีได้ครบถ้วนทุกสี หรือ มองเห็นสีใดสีหนึ่งผิดเพี้ยนไปก็คงทำให้คนเราไม่สามารถสัมผัสความงามแห่งสีสันตามธรรมชาติได้อย่างแท้จริง นอกจากส่วนของความงามที่ไม่สามารถสัมผัสได้แล้ว คนที่มีสภาวะดังกล่าวยังมีความเสี่ยงหรือกำลังเป็นตาบอดสีด้วย และ เราจะสามารถทดสอบตาบอดสี” ได้อย่างไรนั้น เราไปพบกับข้อมูลเหล่านี้ในบทความด้านล่างกันเลย

สารบัญ

ตาบอดสีคืออะไร? เกิดจากอะไร? 

         ตาบอดสี หรือ Color Blindness จัดเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องในการมองเห็นสีที่แท้จริงตามธรรมชาติ  โดยมักจะเป็นการมองไม่เห็นบางสี หรือ การมองเห็นสีบางสีผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง สีที่มักพบเมื่อ ทดสอบตาบอดสี คือ สีน้ำเงิน สีแดง และ สีเขียว นอกจากนี้ก็ยังพบว่าเมื่อทดสอบตาบอดสีจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง

ทดสอบตาบอดสี

ตาบอดสีเกิดจากอะไร

         ตาบอดสี เกิดจากอะไรคงมีหลายท่านที่ยังไม่ทราบ บทความนี้ขอมาบอกว่า ตาบอดสี สามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ สำหรับบางท่านก็เป็นมาแต่กำเนิด แต่บางท่านก็เป็นภายหลัง Allwell ได้รวบรวมสาเหตุที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆมาให้ทุกท่านได้ทราบกัน โดยมักมีสาเหตุหลัก ดังต่อไปนี้

1.กรรมพันธุ์

         โดยตาบอดสีนั้นมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์มากที่สุด โดยพบมากในส่วนของสีแดงและสีเขียว และ พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ในส่วนนี้พบในเพศชายมากถึง 7% และ พบในเพศหญิงกว่า 1%

2.การเพิ่มขึ้นของอายุ

         อายุที่เพิ่มมากขึ้นนั้นนำมาซึ่งความเสื่อมของระบบอวัยวะต่าง ๆ ตามช่วงวัย ในส่วนนี้ก็รวมถึงส่วนของดวงตาด้วยนั่นเอง

3.การเป็นโรคสืบเนื่องจากดวงตา

         โรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตาบางโรค อาจเกิดผลข้างเคียงจากการเป็นโรคนั้น ๆ หรือ ผลข้างเคียงจากการรักษาโรคนั้น ๆ ทำให้กลายเป็นโรคตาบอดสีตามมาได้ อาทิเช่น โรคต้อกระจก โรคต้อหิน หรือแม้แต่โรคจอประสาทตาเสื่อม

4.การเกิดอุบัติเหตุ

         อุบัติเหตุบางอุบัติเหตุที่รุนแรงกระทบกระเทือนถึงดวงตา หรือ ศีรษะก็ส่งผลกระทบให้เกิดตาบอดสีได้

5.การได้รับสารเคมีติดต่อเป็นเวลานาน

         สารเคมีบางชนิดมีฤทธิ์ระเหยและกัดกร่อนทำลายแก้วตา รวมถึงประสาทตา แล้วทำให้เกิดผลกระทบต่อดวงตาอย่างรุนแรง หนึ่งในนั้นก็คือทำให้เกิดตาบอดสี

6.การใช้ยาบางชนิด

         โดยเฉพาะยารักษาโรคบางชนิดที่ต้องใช้อย่างต่อเนื่อง และ เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน อย่างยารักษาโรควัณโรค

7.การเป็นโรคบางชนิด

         ทั้งส่วนของโรคเบาหวานโดยเฉพาะโรคเบาหวานที่มีการลุกลามไปสู่ส่วนของดวงตา

อ่านบทความ : ต้อหิน อาการเริ่มต้นเป็นอย่างไร? ปวดตาเฉียบพลันต้องระวัง!

เช็กอาการของโรคตาบอดสี 

         นอกจากนี้ทุกท่านสามารถเช็กอาการเบื้องต้นของตาบอดสีได้ หากมีอาการเข้าข่ายแนำนำให้รีบเข้ารับการตรวจและปรึษาจากจักษุแพทย์เพื่อที่จะได้วินิจฉัยอย่างถูกต้อง บทความนี้ได้รวบรวมวิธีการเช็กตาบอดสีเบื้องต้นซึ่งจะมีอาการ ดังต่อไปนี้

เช็กตาบอดสี

เช็กอาการตาบอดสี มีดังนี้

1.เห็นเฉดสีที่แตกต่างจากผู้อื่น และ เป็นเฉดสีที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ

2.ไม่สามารถแยกความแตกต่างของสีเขียวและสีแดงได้

3.ไม่สามารถแยกความแตกต่างของสีเหลืองและสีน้ำเงินได้

4.เห็นเฉพาะสีเทา สีดำ และ สีขาวเท่านั้น

ทดสอบตาบอดสี เสี่ยงเป็นหรือไม่ รีบมาเช็คกันด่วน !

แบบทดสอบตาบอดสี  

         ทดสอบตาบอดสีในปัจจุบันมีหลากหลายวิธี แต่แบบทดสอบที่พบมากและเป็นที่ยนิยมมากที่สุดมักจะเป็นการทดสอบจากแผ่นทดสอบ แต่จริงแล้ววิธีการทดสอบก็มีหลาหลายวิธี ซึ่งในบทความนี้ เราขอยกตัวอย่างง่ายๆ ที่ทุกท่านสามารถทำตามได้ ซึ่งมีดังนี้

ทดสอบตาบอดสี

แบบทดสอบตาบอดสี มีดังนี้

1.การตรวจโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

2.การตรวจคัดกรองด้วยแบบทดสอบตาบอดสี หรือ แผ่นทดสอบอิชิฮารา ซึ่งมีตัวเลขหรือรูปร่างต่าง ๆ ปรากฎบนแผ่นภาพวงกลม ทำให้สามารถแยกแยะผู้ที่มีสายตาปกติกับผู้ที่มีตาบอดสีได้

3.การทดสอบสายตาบอดสีด้วยแบบทดสอบเคมบริดจ์ ซึ่งเป็นการทดสอบตาบอดสีที่คล้ายคลึงกับแผ่นทดสอบอิชิฮารา เพียงแต่เป็นการมอง หรือ อ่านค่าสีจากคอมพิวเตอร์

4.วัดสายตาบอดสีด้วยเครื่องมือเฉพาะอย่างเครื่อง Anomaloscope ซึ่งสามารถทดสอบตาบอดสีได้เฉพาะสีเขียวและสีแดงเท่านั้น เนื่องจากวิธีการตรวจเป็นการให้ผสมสีเพื่อให้ได้สีตามที่กำหนด

อ่านบทความ : ระวัง! ต้อลม อาการความผิดปกติของดวงตา ที่ต้องรีบรักษาด่วน!

ตาบอดสีส่งผลกระทบกับชีวิตแค่ไหน  

         ตาบอดสีมีผลกระทบในชีวิตประจำวันหลายระดับขึ้นอยู่กับสีที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หรือ มองเห็นผิดเพี้ยนไป โดยสิ่งแรกนั้นทำให้ไม่สามารถแมสสีที่ต้องเข้ากันได้อย่างการเย็บผ้าที่ต้องการสีของด้ายและเนื้อผ้าสีเดียวกัน หรือ การผสมสีเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานที่กำหนดอย่างสีของวัตถุหรือสีของเครื่องสำอาง

ทดสอบตาบอดสี

         ที่สำคัญเลยก็คือ ไม่สามารถขับรถได้เนื่องจากอาจเกิดความสับสนระหว่างสีแดงและสีเขียวซึ่งเป็นสีที่เป็นสัญลักษณ์ของกฎจราจรซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกันเลย

ตาบอดสีรักษาหายไหม? ต้องดูแลตัวเองอย่างไร 

         โรคตาบอดสีนั้นเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ โดยเฉพาะเมื่อเป็นตาบอดสีที่เกิดมาจากกรรมพันธุ์ เมื่อคุณได้รับการตรวจวินิจฉัยจนแน่ชัดแล้วว่าคุณเป็นโรคตาบอดสี ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

ทดสอบตาบอดสี

         คุณเองก็ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ทั้งนี้ก็สามารถทำได้โดยการใส่คอนเทคเลนส์ที่ช่วยในการมองเห็น หรือ การสวมใส่แว่นตาที่ช่วยคัดกรองบางสีแล้วทำให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

สรุป

         การทดสอบตาบอดสีนั้นเป็นหนึ่งในการตรวจสุขภาพประจำปีที่คุณควรเข้ารับการตรวจ โดยตาบอดสีนั้นเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณมีอายุเพิ่มมากขึ้น ภาวะรอยโรค หรือ เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ดังที่กล่าวไว้ในบทความ ดังนั้นเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาให้คุณสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ คุณจึงไม่ควรพลาดการตรวจสุขภาพประจำปีในหัวข้อการตรวจวัดการมองเห็น และ การแยกสีของดวงตาเป็นอันขาด

บทความที่น่าสนใจ เพิ่มเติม

Website ของเรามีการเก็บ cookies เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน ... อ่านเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้

Close Popup