เช็กเลย! โรคโลหิตจาง อาการเป็นอย่างไร? ต้องระวังเรื่องใดบ้าง?

โหิตจาง อาการ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เท่านั้น “ทางบริษัทไม่สามารถให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลได้” หากท่านมีความกังวล และต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม แนะนำให้พบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

     โรคโลหิตจาง เป็นภาวะทางการแพทย์ทั่วไปที่มีลักษณะเฉพาะจากการขาดเซลล์เม็ดเลือดแดง หรือ ฮีโมโกลบินในเลือด อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น การได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอ โรคเรื้อรัง หรือความผิดปกติทางพันธุกรรม และถึงแม้ว่าโรคโลหิตจางอาจในแต่ละบุคคล จะมีสาเหตุที่มาแตกต่างกัน ทว่าโดยทั่วไปแล้วโรคโลหิตจาง อาการ มักจะมีอาการคล้ายคลึงกันหมด

สารบัญ

โรคโลหิตจาง อาการที่พบได้บ่อยมีอะไรบ้าง?

         โรคโลหิตจาง เป็นโรคที่เกี่ยวพันกับระบบภายในของร่างกาย ซึ่งหากยังไม่ใช่ระยะที่ร้ายแรง ดูเผิน ๆ แล้ว ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ในระยะเริ่มต้นอาจดูคล้ายคนที่ร่างกายแข็งแรงปกติ ไม่มีอาการที่บ่งชี้ชัดของโรค แต่หากสังเกตโดยละเอียดแล้ว โรคโลหิตจาง อาการที่เข้าข่ายอาจจำแนกเป็นข้อได้ดังต่อไปนี้
โลหิตจาง อาการ

1. ความเหนื่อยล้าและอ่อนแอ

         ผู้ที่เป็น โรคเลือดจาง มักรู้สึกเหนื่อยล้ามากเกินไปและไม่มีแรงทำกิจกรรมประจำวัน ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการนำพาออกซิเจนของเลือดลดลง ส่งผลให้ออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของร่างกายไม่เพียงพอ

2. การหายใจถี่

        ยังเป็นอาการทางร่างกายอีกประการหนึ่งที่มักพบในผู้ที่มีภาวะโลหิตจาง ระดับออกซิเจนในเลือดที่ลดลงอาจทำให้หายใจลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการออกแรงทางกายภาพ

3. ผิวหนังและเนื้อเล็บซีด

        มักพบในผู้ที่มีภาวะโลหิตจาง ปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดที่ลดลงทำให้ผิวหนังมีสีซีด ทำให้ดูจางกว่าปกติ ในทำนองเดียวกันเนื้อเล็บอาจสูญเสียสีชมพูตามธรรมชาติและกลายเป็นสีซีดหรือเป็นสีขาว อาการทางร่างกายเหล่านี้สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่มองเห็นได้ของโรคโลหิตจางและไม่ควรมองข้าม

4. ความคิดและอารมณ์

       นอกจากอาการทางกายแล้ว ภาวะโลหิตจางยังส่งผลต่อความผาสุกทางความคิดและอารมณ์อีกด้วย การมีสมาธิจดจ่อได้ยากและความจำไม่ดีเป็นอาการทางปัญญาที่พบได้ทั่วไปในผู้ที่เป็นโรคโลหิตจาง

โลหิตจาง อาการ

5. สมาธิสั้นลง

        การขาดออกซิเจนที่ไปถึงสมอง อาจทำให้การทำงานด้านการรับรู้บกพร่อง ทำให้ยากต่อการจดจ่อ จดจำข้อมูล และทำงานทางจิตอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ความหงุดหงิดและอารมณ์แปรปรวน

        ภาวะโลหิตจางยังส่งผลต่อความหงุดหงิดและอารมณ์แปรปรวน ปริมาณออกซิเจนที่ส่งไปเลี้ยงสมองลดลงอาจส่งผลต่อระดับสารสื่อประสาท ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และความมั่นคงทางอารมณ์ บุคคลที่มีภาวะโลหิตจางอาจรู้สึกหงุดหงิดง่าย กระสับกระส่าย หรือมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงกะทันหัน

7. ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล 

         ภาวะโลหิตจางยังเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล ผลกระทบทางสรีรวิทยาของโรคโลหิตจาง เช่น การส่งออกซิเจนไปยังสมองลดลง อาจส่งผลอย่างมากต่อสุขภาพจิต สิ่งสำคัญคือต้องจดจำและจัดการกับอาการทางความคิดและอารมณ์เหล่านี้ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางอย่างครอบคลุม
อ่านเพิ่มเติม : โรคซึมเศร้า อาการ เป็นอย่างไร? ความเศร้ารุนแรงที่ต้องระวังไว้ ก่อนจะสายไป!

โรคโลหิตจาง เกิดจากอะไร ใครเสี่ยงเป็นโลหิตจางบ้าง

         โรคโลหิตจาง เป็นภาวะทางการแพทย์ทั่วไป ที่เกิดจากการขาดเซลล์เม็ดเลือดแดง หรือ ขาดฮีโมโกลบินในเลือด ทำให้ร่างกายผลิตออกซิเจนได้น้อยกว่าปกติ ทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย โดยโรคโลหิตจาง อาการจะแสดงแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล และสาเหตุของโรคโลหิตจาง เกิดจาก ภาวะ ดังนี้

โลหิตจาง สาเหตุ

โลหิตจาง กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยงต่อภาวะเลือดจาง

         กลุ่มที่ 1 หญิงตั้งครรภ์ โดยผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จะมีปริมาตรน้ำเหลืองต่อเม็ดเลือดแดงที่มากขึ้นส่งผลทำให้ ค่าเลือด จาง
         กลุ่มที่ 2 หญิงวัยเจริญพันธุ์ ผู้หญิงกลุ่มนี้จะมีการสูญเสียประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน ส่งผลทำให้มีภาวะขาดธาตุเหล็กได้และมีภาวะเลือดจาง
         กลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง หรือผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยทั้ง 2 ภาวะนี้จะมีการส่งผลต่อการทำงานของไขกระดูก ทำให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อยลง
         กลุ่มที่ 4 ผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จะมีภาวะไขกระดูกฝ่อ ไขกระดูกที่ทำงานได้น้อยลง

โรคโลหิตจาง ต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง

         หากใครที่กำลังเผชิญกับโรคโลหิตจางไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือคนที่คุณรัก ก็มักจะกังวลเกี่ยวกับปัจจับภายนอกที่อาจกระตุ้นให้โลหิตจาง อาการแย่ลง ในบทความนี้จึงได้รวบรวมเรื่องควรระวังสำหรับผู้ป่วยโลหิตจางที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น สารเคมี สารพิษ เชื้อโรค และสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อเม็ดเลือดแดง เพราะอาจทำให้เม็ดเลือดแดงมีปริมาณน้อยลงกว่าเดิม โดยควรระมัดระวัง ดังนี้

โลหิตจาง ต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง

         1. หลีกเลี่ยงหรือจำกัดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้หญิงไม่ควรดื่มเกินวันละ 1 แก้ว ส่วนผู้ชายไม่ควรดื่มเกินวันละ 2 แก้ว
        2. หลีกเลี่ยงสารเคมีหรือสารพิษที่ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงถูกทำลาย เช่น สารตะกั่ว สารหนู ยาแดพโซน  ยาเพนิซิลลิน เป็นต้น
        3. หลีกเลี่ยงอากาศหนาวจัด เพราะอาจกระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวได้
        4. หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีคนพลุกพล่าน เลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยโรคหวัด และล้างมือเป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

วิธีดูแลตัวเองของคนเป็นโรคโลหิตจาง

           และในเมื่อร่างกายเกิดโรคโลหิตจางแล้ว ดังนั้นการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดี ไม่ไปกระตุ้นให้โรคโลหิตจาง อาการเด่นชัดขึ้นอีก จึงเป็นเรื่องที่สมควรทำอย่างยิ่ง ดังนั้นบุคคลที่มีภาวะโลหิตจางจึงจำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องดำเนินการเพื่อจัดการกับสภาวะของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีดูแลตนเอง ดังนี้

โลหิตจาง ควรดูแลตัวเองอย่างไร

  • หนึ่งในวิธีหลักในการจัดการกับภาวะโลหิตจางคือการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิต
  • ทานอาหารที่สมดุลซึ่งอุดมไปด้วยธาตุเหล็ก วิตามินซี และสารอาหารอื่นๆ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่เป็นโรคโลหิตจาง ธาตุเหล็กจำเป็นสำหรับการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรวมอาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็กไว้ในอาหาร ซึ่งรวมถึงเนื้อไม่ติดมัน
  • ทานอาหารทะเล ถั่ว ถั่วเลนทิล และผักใบเขียวเข้ม วิตามินซีช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็ก ดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูง เช่น ผลไม้รสเปรี้ยว สตรอเบอร์รี่ และพริกหยวก ก็มีประโยชน์เช่นกัน นอกจากการเปลี่ยนแปลงอาหารแล้ว
  • การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตบางอย่างสามารถช่วยจัดการกับ เลือดจาง อาการ โรคโลหิตจางได้ การออกกำลังกายเป็นประจำสามารถเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและเพิ่มการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดิน การว่ายน้ำ หรือขี่จักรยานจะเป็นประโยชน์
  • การจัดการความเครียด เช่น การทำสมาธิหรือโยคะ ยังสามารถช่วยลดระดับความเครียด ซึ่งอาจส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดี

สรุป

        โรคโลหิตจาง เป็นโรคที่มีโอกาสเกิดได้กับทุกคน ทั้งจากพันธุกรรมหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ตามมาก็ตาม ดังนั้นการหาสาเหตุ ความเสี่ยง วิธีป้องกัน และ ดูแลตัวเองให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่จะไม่ทำให้โรคโลหิตจาง อาการร้ายแรงยิ่งขึ้น

PLASMALOGEN (พลาสมาโลเจน)

Original price was: 4,200฿.Current price is: 3,500฿.

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพลาสมาโลเจนจากหอยเชลล์ |
อย.เลขที่ 10-3-17663-1-0001 | 60 แคปซูล/กล่อง

รหัสสินค้า: PMLG1PCS หมวดหมู่:
อ่านเพิ่ม

บทความที่เกี่ยวข้อง

Website ของเรามีการเก็บ cookies เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน ... อ่านเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้

Close Popup