เช็ก!! สัญญาณแบบไหนคืออาการไหล่ติด

อาการไหล่ติด

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เท่านั้น “ทางบริษัทไม่สามารถให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลได้” หากท่านมีความกังวล และต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม แนะนำให้พบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

         ไหล่ติดแข็งหรือที่เรียกว่า Frozen shoulder เป็นภาวะที่มีอาการปวดและตึงที่ข้อไหล่ โดยทั่วไปจะส่งผลต่อผู้สูงอายุ ทำให้รู้สึกไม่สบายอย่างมากและจำกัดความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวัน การตระหนักถึงสัญญาณของข้อไหล่ติดในผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวินิจฉัยในระยะแรกและการรักษาที่เหมาะสม บทความนี้จะสำรวจ อาการไหล่ติด ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ และทางเลือกในการรักษาโรคข้อไหล่ติด

สารบัญ

สัญญาณเตือนอาการไหล่ติด

         อาการไหล่ติด เป็นอีกหนึ่งโรคที่มักสร้างปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันของใครหลาย ๆ คน โดยเฉพาะในประชากรผู้สูงอายุ ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงมากนัก แต่ก็มีความจำเป็นที่ต้องรักษาอย่างถูกวิธี โดยสัญญาณอาการปวดไหล่ และไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

อาการไหล่ติด

สัญญาณเตือนอาการไหล่ติด

 1. ระยะการปวด จะเกิดขึ้นและรับรู้ได้ในช่วงระยะแรก 1-3 เดือน ผู้ป่วยจะมีอาการปวดจะค่อยๆ รุนแรงขึ้น บ่อยครั้งที่ความเจ็บปวดรุนแรงขึ้นและรบกวนการนอนหลับ
 2. ระยะเยือกแข็ง จะเกิดขึ้นและรับรู้ได้ในช่วง 3-9 เดือน ผู้ป่วยจะมีอาการปวดเริ่มบรรเทาลง แต่ระยะการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เริ่มลดลง
 3. ระยะละลาย จะเกิดขึ้นและรับรู้ได้ในช่วง 12-24 เดือน ผู้ป่วยจะมีอาการปวดลดลงและ ข้อไหล่ติด แข็งเริ่มดีขึ้น แต่ไหล่อาจยังติดอยู่ในช่วงเวลาสุดท้าย

อาการไหล่ติดเกิดจากอะไร?

ไหล่ติดอาจเกิดจากปัจจัยพื้นฐานหลายประการ ทั้งจากการใช้ชีวิตประจำวัน การสวมใส่เสื้อผ้า การออกกำลังกาย ช่วงของอายุ รวมไปถึงการทำงานผิดปกติของกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อด้วย โดยประเภทของอาการไหล่ติด สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

อาการไหล่ติด

ประเภทของอาการไหล่ติด

 1. ข้อไหล่ติดแข็ง ข้อไหล่ติดแข็งหรือที่เรียกว่า capsulitis ยึดติดเกิดขึ้นเมื่อแคปซูลข้อไหล่อักเสบและหนาขึ้น ส่งผลให้การเคลื่อนไหวถูกจำกัด ภาวะนี้มักค่อยๆ พัฒนาและมีอาการเจ็บปวดและตึงซึ่งจะแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป การบาดเจ็บที่ข้อมือ Rotator เช่น เอ็นอักเสบ อาจทำให้ไหล่ติดได้ rotator cuff เป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่ล้อมรอบข้อไหล่
 2. ข้อไหล่ติด ข้อไหล่ติด ให้ความมั่นคงและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนไหว เมื่อโครงสร้างเหล่านี้เสียหายหรืออักเสบ อาจทำให้ช่วงการเคลื่อนไหวของไหล่จำกัดและทำให้เกิดอาการปวดได้
 3. ข้อไหล่หลุด ภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อเส้นเอ็นและเบอร์ซาในข้อไหล่ถูกบีบอัด ทำให้เกิดความเจ็บปวดและเคลื่อนไหวได้จำกัด มักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหนือศีรษะซ้ำๆ หรือกลไกของข้อไหล่ที่ไม่ดี

         แม้ว่าใครก็ตามสามารถเกิดข้อไหล่ติดได้ แต่บุคคลที่มีอายุมากกว่า 40 ปีจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อไหล่ติดได้ง่ายกว่า อาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของข้อไหล่ที่เกี่ยวข้องกับอายุ เช่น การผลิตน้ำไขข้อลดลงและการสะสมของคอลลาเจนที่เพิ่มขึ้น

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท อาการปวดหลัง เสี่ยงอัมพาตได้!!!

ปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการไหล่ติด

         ข้อไหล่ติดอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ โดยสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อย คือ โรคไขสันหลังอักเสบแบบติดกาว หรือที่เรียกว่าข้อไหล่ติดแข็ง ภาวะไหล่ติดเกิดจาก แคปซูลข้อไหล่อักเสบและหนาขึ้น นำไปสู่การสูญเสียการเคลื่อนไหวและความแข็งที่เพิ่มขึ้น

อาการไหล่ติด

ปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการไหล่ติด

 • โรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบ สามารถกระตุ้นได้จากปัจจัยต่างๆ เช่น การบาดเจ็บ การถูกตรึงเป็นเวลานาน หรือเงื่อนไขทางการแพทย์บางอย่าง เช่น โรคเบาหวานหรือความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ สาเหตุอื่นของไหล่ติดคือ rotator rotator cuff เป็นกลุ่มของเส้นเอ็นที่ล้อมรอบข้อไหล่ ให้ความมั่นคงและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนไหว เมื่อเส้นเอ็นเหล่านี้ได้รับบาดเจ็บหรือเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป อาจทำให้เกิดการฉีกขาดได้ การฉีกขาดนี้สามารถกีดขวางการเคลื่อนไหวปกติของข้อไหล่ ทำให้ข้อไหล่แข็งเกร็งและเคลื่อนไหวได้จำกัด
 • อาการไหล่ติด เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของไหล่ติด ภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อเส้นเอ็นที่ rotator cuff และ bursa ซึ่งเป็นถุงของเหลวที่ห่อหุ้มเอ็นนั้นบีบอัดและระคายเคือง การกดทับนี้อาจเป็นผลมาจากกิจกรรมเหนือศีรษะซ้ำๆ หรือกลไกไหล่ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งนำไปสู่ความเจ็บปวด การอักเสบ และช่วงการเคลื่อนไหวที่จำกัด

กลุ่มเสี่ยงอาการไหล่ติด

         แม้ว่าอาการไหล่ติดจะสามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้ชีวิตในประจำวันแล้วนั้น ก็ยังมีอีกกลุ่มบุคคลบางกลุ่มมีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อไหล่ติดมากกว่าคนอื่น ๆ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดโรคอาการไหล่ติดได้ง่ายนั้น สามารถแบ่งกลุ่มเสี่ยงออกได้ ดังนี้

กลุ่มเสี่ยงอาการไหล่ติด

 1. อายุ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเนื่องจากโอกาสในการเกิดปัญหาไหล่จะเพิ่มขึ้นตามอายุ การสึกหรอของข้อไหล่เมื่อเวลาผ่านไปอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความเสื่อมและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของสภาวะต่างๆ เช่น โรคไหล่ติด โรคไขข้ออักเสบและกล้ามเนื้อข้อมืออักเสบ
 2. เพศ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดข้อไหล่ติดเช่นกัน ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อไหล่ติดแข็งมากกว่าผู้ชาย เหตุผลที่แน่ชัดของความเหลื่อมล้ำทางเพศนี้ยังไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ แต่ความแตกต่างของฮอร์โมนและกายวิภาคอาจมีบทบาทในการเพิ่มความอ่อนแอ
 3. บุคคลที่มีอาการป่วยบางอย่าง มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการ ไหล่ติดกายภาพ สภาวะต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ และโรคพาร์กินสันมีความเกี่ยวข้องกับโอกาสเกิดโรคไขข้ออักเสบ เชื่อกันว่าสภาวะเหล่านี้อาจนำไปสู่การอักเสบและหนาขึ้นของแคปซูลข้อไหล่ ซึ่งนำไปสู่การจำกัดการเคลื่อนไหว
5 วิธีรับมือกับ อาการปวดหลัง – ปวดก้นกบ ในผู้สูงอายุ ไม่ต้องทนปวดอีกต่อไป!

อาการไหล่ติดในผู้สูงอายุ

         ในกลุ่มผู้สูงอายุมักจะเสี่ยงเกิดอาการไหล่ติดได้ง่ายที่สุด โดยส่วนใหญ่จะเริ่มจากการปวดเมื่อยบริเวณไหล่ ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรก แล้วปล่อยให้ป่วยเรื้อรัง อาจจะทำให้ถึงขั้นผ่าตัดได้ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างมีส่วนทำให้เกิดไหล่ติดแข็งในผู้สูงอายุได้

โรคไหล่ติด

ปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการไหล่ติดในผู้สูงอายุ

 • ความเสื่อมของข้อไหล่ที่เกี่ยวข้องกับอายุเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากเนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในข้อจะมีความยืดหยุ่นน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป
 • การตรึงข้อไหล่เป็นเวลานานหรือการใช้งานข้อไหล่ไม่เพียงพอ เช่น หลังกระดูกหักหรือการผ่าตัด อาจนำไปสู่การเกิดข้อไหล่ติดได้
 • ภาวะทางการแพทย์บางอย่าง เช่น โรคเบาหวาน หรือความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิดข้อไหล่ติดแข็งในประชากรสูงอายุ ภาวะเหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของข้อต่อและโครงสร้างโดยรอบ ทำให้เกิดการอักเสบและข้อติดได้ง่ายกว่า
เครื่องตรวจระดับน้ำตาล ตรวจเบาหวาน

ท่าบริหารแก้อาการไหล่ติด

ท่าบริหารไหล่ติด ก็มีกลยุทธ์การป้องกันและการจัดการอาการไหล่ติด ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการของไหล่ติด และรักษาการทำงานของบริเวณไหล่ที่เหมาะสม ด้วยการออกกำลังกายเพียงแค่ 4 ท่า เท่านั้น ก็สามารถช่วยให้ทุกท่านบรรเทาอาการปวดไหล่ได้เบื้องต้น

ท่าบริหารไหล่ติด

ท่าบริหารแก้อาการไหล่ติด

 1. ท่านิ้วไต่กำแพง ท่านี้สามารถทำได้ง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ เพียงแค่ท่านนั้นยืนหันหน้าเข้าผนัง แล้วให้ท่านนั้นใช้นิ้วไต่ไปที่ผนังขึ้นไปเรื่อยๆ ไต่ขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และทำแบบนี้ไป 10 ครั้ง
 2. ท่าหมุนข้อไหล่ สำหรับท่าที่สอง ท่านนั้นต้องอาอุปกรณ์เสริม อย่างเช่น เก้าอี้ เพื่อใช้สำหรับการพยุงตัว แล้วปล่อยให้แขนที่มีอาการไหล่ติดห้องลงไปกับพื้น และทำการหมุนเป็นวงกลม ทำแบบนี้ไป 10 ครั้ง
 3. ท่าผ้าถูหลัง สำหรับท่าที่สาม ท่านสามารถมองหาผ้ามาหนึ่งผื่น และทำการผาดไปด้านหลัง และใช้แขนทั้งสองข้างดึงขึ้นลง และทำแบบนี้ไป 10 ครั้ง
 4. ท่าออกกำลังยกไหล่ สำหรับท่าสุดท้าย ท่านจะต้องหาอุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก อย่างดัมเบลหรือว่าขวดใส่น้ำ มาทำการยกขึ้นลงโดยตัวท่านนั้นนอนตะแคงอยู่ ทำแบบนี้วงไป 10 ครั้ง

สรุป

         นอกจากผู้สุงอายุจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาการไหล่ติดได้มากที่สุดแล้ว ยังคงมีอีกทั้งเพศและช่วงอายุที่เป็นปัจจัยสำคัญ รวมไปถึงการใช้ชีวิตในประจำวัน หากเราไม่ได้มีการดูแล หรือการสังเกตุอาการเบื้องต้น แล้วปล่อยให้เกิดอาการปวดเรื้อรัง ก็อาจจะทำให้เราตองเจ็บตัวมากยิ่งขึ้น ถึงขั้นต้องผ่าตัดได้ เราจึงควรดูแลตัวเองใหเดี และหมั่นออกกำลังกายให้ร่างกายแข้งแรงอยู่เสมอ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

Website ของเรามีการเก็บ cookies เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน ... อ่านเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้

Close Popup