เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก แบบอินฟราเรดใช้คัดกรองโควิด-19 ได้จริงไหม ให้ผลแม่นยำหรือไม่?

เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก

             จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก แบบอินฟราเรด เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 เพราะเหมาะกับการคัดกรองคนจำนวนมาก เป็นเครื่องวัดไข้ที่สามารถอ่านค่าได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญใช้วัดอุณหภูมิได้โดยไม่ต้องสัมผัสผิว ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีประเด็นที่ว่า ใช้แล้ววัดค่าไม่ตรงไม่แม่นยำซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการใช้งานที่ไม่ถูกวิธี

 

สารบัญเนื้อหา

1. เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก คัดกรองโควิด-19 ได้จริงไหม?2. เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากใช้อย่างไรให้ถูกต้องประเภทของเครื่องวัดอุณหภูมิทำไมถึงควรใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก คัดกรองโควิด-19 ได้จริงไหม?

           เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก เครื่องวัดไข้แบบอินฟราเรด  สามารถวัดอุณหภูมิและบอกได้ว่าใครมีไข้ จึงถูกนำมาใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อทำการคัดกรองเบื้องต้น ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัส อุณหภูมิปกติของร่างกายคนเราจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ หากวัดค่าได้สูงกว่านั้น จะถือว่ามีไข้             แต่ทั้งนี้อาการไข้ไม่ได้บ่งบอกว่าติดโควิด-19 ได้ เพราะไข้อาจเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ต้องสังเกตอาการเบื้องต้นร่วมด้วยว่าเข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้อหรือไม่

เครื่องวัดอุณหภูมิ

เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

              เครื่องวัดอุณหภมิหน้าผาก เครื่องวัดไข้แบบอินฟราเรด หากใช้ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลทำให้อุณหภูมิร่างกายที่วัดคลาดเคลื่อนได้ การตั้งค่าการใช้งานไม่ถูกต้อง เว้นระยะห่างระหว่างเครื่องและตัวบุคคลไม่ถูกตามคำแนะนำ หรือถือเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากเป็นเวลานานทำให้อุณหภูมิของเครื่องสูงขึ้น หรือในกรณีที่เครื่องวัดไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะทำให้ผลวัดคลาดเคลื่อนได้เช่นกัน ดังนั้น การเลือกซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากแบบอินฟราเรด ควรเลือกเครื่องที่ได้มาตรฐาน และมีระบบเซนเซอร์ที่มีความแม่นยำสูง ( High Precision Sensor )

เครื่องวัดไข้

            เพื่อให้การคัดกรองโดยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดนั้นสามารถตรวจวัดได้อย่างแม่นยำถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้       

 1. ก่อนการใช้งานตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องตั้งค่าการใช้งานเป็นโหมดวัดอุณหภูมิร่างกาย       เครื่องวัดอุณหภูมิส่วนมากมักมีอยู่ 2 โหมดด้วยกัน คือ โหมดวัดอุณภูมิร่างกาย (Body temperature) และโหมดวัดอุณหภูมิวัตถุ (Surface temperature) ซึ่งหากตั้งค่าผิดก็จะทำให้ผลที่ได้คลาดเคลื่อน       
 2. เว้นระยะห่างให้ถูกต้อง       หากเว้นระยะห่างตัวเครื่องไม่ถูกต้องตามคำแนะนำของสินค้าจะทำให้ผลที่ได้ออกมาคลาดเคลื่อน โดยทั่วไปแล้วระยะห่างควรอยู่ที่ 1-5 ซม. หรือตามคู่มือแนะนำของเครื่องวัดอุณหภูมิยี่ห้อนั้นๆ จากนั้นกดบันทึกค่าอุณหภูมิที่วัดได้ การวัดค่าอุณหภูมิร่างกายนั้นแนะนำว่าให้มือนิ่งๆ ไม่ขยับมือไปมา และ     
 3. บริเวณหน้าผากที่ใช้วัด ไม่ควรมีอะไรมาบดบังเช่น เส้นผม หมวก เป็นต้น หากมีเหงื่อควรซับให้แห้งก่อนทำการตรวจวัด     
 4. ก่อนทำการวัดเครื่องวัดอุณหภูมิควรอยู่ในพื้นที่ที่จะทำการวัดอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 30 นาที เพื่อให้อุณหภูมิของเครื่องวัดเท่ากับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ใช้วัด และสำหรับตัวบุคคลที่ถูกวัด ควรอยู่ในพื้นที่ที่ใช้วัดไม่น้อยกว่า 5 นาที และไม่ควรออกกำลังกายหรืออาบน้ำก่อนวัดอุณหภูมิอย่างน้อย 30 นาที

       หากสงสัยว่าค่าการวัดอุณหภูมิที่ได้มีความแม่นยำมากแค่ไหนควรวัดค่าด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชนิดอื่นด้วย เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดในช่องหู หรือเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบไฟฟ้าร่วมด้วย

ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดอุณหภูมิ

 1. การเผาผลาญพลังงานของแต่ละบุคคล มีผลกับอุณหภูมิร่างกายที่วัดค่าได้
 2. ระยะการวัดที่ห่างเกินไปทำให้การวัดผิดพลาดได้
 3. เสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะการวัดค่าอุณหภูมิ
 4. อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมขณะวัดและอุณหภูมิของคนต้องสัมพันธ์กัน ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน
 5. กิจกรรมที่ทำแต่ละช่วงเวลา เพราะการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะทำให้อุณหภูมิร่างกายไม่คงที่ อาจส่งผลให้ค่าที่วัดได้มีความคลาดเคลื่อน
 6. แบตเตอรี่ของเครื่อง ในเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้แบตเตอรี่ ถ้าเครื่องมีแบตเตอรี่ต่ำก็จะส่งผลถึงค่าการวัดได้เช่นเดียวกัน

ประเภทของเครื่องวัดอุณหภูมิ

 1. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแท่งแก้ว เครื่องมือชนิดนี้นิยมใช้วัดอุณหภูมิทางปาก หรือทางรักแร้ในผู้ใหญ่หรือเด็กโต แต่ไม่เหมาะสำหรับใช้ในเด็กเล็กเครื่องวัดไข้

 • ข้อดีคือ อ่านค่าอุณหภูมิมีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง แม่นยำ
 • ข้อเสียคือ ใช้เวลาในการวัดนาน จึงไม่เหมาะสมในการคัดกรองผู้ป่วยจำนวนมาก

       2. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล หน้าจอแสดงผลเป็นแบบตัวเลข ทำให้ง่ายต่อการอ่านค่า  นิยมใช้ในการวัดอุณหภูมิทางปาก หรือทางรักแร้ รวมถึงใช้ในการวัดอุณหภูมิทางทวารของเด็กเล็กด้วยปรอทวัดไข้

 • ข้อดีคือ อ่านค่าอุณหภูมิมีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง ใช้เวลาในการวัดน้อยกว่าแบบแท่งแก้ว
 • ข้อเสียคือ การอ่านค่ายังไม่รวดเร็วพอสำหรับใช้ในการคัดกรองคนจำนวนมาก

      3. เครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหู วัดอุณหภูมิความร้อนที่แพร่ออกมาของร่างกายโดยไม่สัมผัสกับอวัยวะที่วัด มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบตัวเลขทำให้ง่ายต่อการอ่านค่า บริเวณปลายมีเซ็นเซอร์วัดรังสีอินฟราเรดที่ร่างกายแพร่ออกมา โดยเครื่องมือได้ออกแบบให้วัดที่บริเวณเยื่อแก้วหู

 • ข้อดีคือ อ่านค่าอุณหภูมิได้รวดเร็ว เหมาะสมกับการคัดกรองคนจำนวนมาก
 • ข้อเสียคือ อาจเกิดการปนเปื้อนและติดเชื้อจากทางหูกรณีไม่เปลี่ยนปลอกหุ้ม

4. เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก วัดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยจำนวนมาก มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบตัวเลข บริเวณปลายมีเซ็นเซอร์วัดรังสีอินฟราเรดที่ผิวหนัง โดยเครื่องมือได้ออกแบบให้วัดที่บริเวณหน้าผากเครื่องวัดอุณหภูมิ

 • ข้อดีคือ อ่านค่าอุณหภูมิได้รวดเร็วเหมาะสมกับการคัดกรองคนจำนวนมาก
 • ข้อเสียคือ หากใช้งานไม่ถูกต้องตามคำแนะนำอาจทำให้ค่าที่ได้คลาดเคลื่อน

ทำไมถึงควรใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

 1. ความแม่นยำ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด มีคุณสมบัติความแม่นยำเทียบเท่ากับเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ หากเราใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 2. ความปลอดภัย เนื่องจากเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จะไม่ได้สัมผัสโดนกับผิวของเรา จึงมั่นใจได้ว่าเราจะไม่ได้รับเชื้อโรคจากเครื่องมือวัดอย่างแน่นอน
 3. ความรวดเร็ว เนื่องจาการวัดค่าอุณหภูมิเป็นการวัดรังสีความร้อนที่แพร่ออกมาจากร่างกาย ไม่ได้สัมผัสผิว เพียงแค่ชี้ไปที่บริเวณหน้าผากในระยะที่เหมาะสมก็จะได้ค่าอุณหภูมิร่างกายออกมา โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที

 สรุป

           เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก สามารถช่วยคัดกรองอาการเบื้องต้นของโควิด-19 แต่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าติดเชื้อหรือไม่ และหากใช้งานแบบไม่ถูกวิธีจะทำให้อุณหภูมิที่วัดได้คลาดเคลื่อน ผู้ใช้งานจึงควรทำตามคำแนะนำของคู่มือ เพื่อให้ผลที่ได้ออกมาถูกต้องและแม่นยำที่สุด

ใส่ความเห็น

Website ของเรามีการเก็บ cookies เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน ... อ่านเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้

Close Popup