Category Archives: ผู้สูงอายุ

อาการโรคพาร์กินสัน ปัญหาทางด้านร่างกายที่ส่งผลกระทบถึงด้านจิตใจ

อาการโรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน เป็นโรคที่มีโอกาสเกิดกับผู้สูงอายุสูง ฉะนั้นคนในครอบครัวอย่าลืมสังเกตอาการของผู้สูงอายุในบ้าน และหมั่นพาผู้สูงอายุไปตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพาร์กินสัน
และการเกิดโรคร้ายอื่นๆ

โรคตาในผู้สูงอายุ อุปสรรคในการใช้ชีวิตที่อาจนำมาซึ่งการสูญเสียการมองเห็น!

โรคตาในผู้สูงอายุ

โรคทางสายตา เป็นโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้สูง ฉะนั้นคนในครอบครัวจึงควรให้ความสนใจ หมั่นพาผู้สูงอายุไปตรวจสายตา และให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยบำรุงสายตา ก็จะช่วยป้องกันปัญหาในเรื่องนี้ได้

อาการของโรคหัวใจ ความรุนแรงที่อาจนำไปสู่การเสียชีวิตแบบฉับพลัน

อาการของโรคหัวใจ

การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ สามารถทำได้ง่ายๆ หากเรารู้ว่าสิ่งใดเหมาะสมกับผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจเป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในทุกๆด้าน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงดังเดิม

ทำไมผู้สูงอายุถึงเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 และมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าวัยอื่นๆ

ผู้สูงอายุเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

จากผลการสำรวจ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเสี่ยงเสียชีวิตจากโควิด-19 สูง และอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ได้มากกว่าวัยอื่นๆ

กิจกรรมผู้สูงอายุ แนวทางในการสร้างสุขเพื่อสุขภาพจิตที่ดีในวัยเกษียณ

กิจกรรมผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ แน่นอนว่าสุขภาพจิตย่อมแย่เป็นเรื่องธรรมดา เพราะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต ฉะนั้นการให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมต่างๆ ก็นับว่าเป็นการลดความเครียดและสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ทำให้รู้สึกว่าเกษียณแล้ว “ก็สุขได้”

ป้องกันผู้สูงอายุไม่ให้เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยเตียงปรับระดับผู้สูงอายุ

เตียงไฟฟ้า

สภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงง่ายกว่าวัยอื่นๆ เตียงปรับระดับผู้สูงอายุจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการกระตุ้นการเคลื่อนไหวและลดความเสี่ยงที่จะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง

ปัญหาโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ และแนวทางการดูแลอย่างเหมาะสม

โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน มักสร้างปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่มีภาวะของโรค
เพราะแค่เพียงไอ จาม หรือหกล้มเบาๆ ก็อาจถึงขั้นกระดูกหักได้
เป็นโรคที่ไม่ได้สร้างความเจ็บปวดรุนแรง
แต่ก็นับว่าสร้างความเสียหายให้กับร่างกายเช่นเดียวกัน

การดูแลผู้สูงอายุ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน!

การดูแลผู้สูงอายุ

ปัญหาสุขภาพและโรคต่างๆ ทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงเกิดเหตุไม่คาดคิดได้ง่าย ผู้ดูแลจึงจำเป็นต้องมีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อที่จะได้รับมือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในผู้สูงอายุได้ทัน

โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ความเจ็บปวดด้านจิตใจที่ต้องได้รับการรักษา

โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เป็นโรคที่สร้างความเจ็บปวดทางจิตใจให้กับผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ฉะนั้นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการที่สุด คือ “กำลังใจ” จากคนในครอบครัว

ผู้สูงอายุท้องผูก ปัญหาที่คนในครอบครัวไม่ควรมองข้าม

ผู้สูงอายุท้องผูก

ปัญหาการขับถ่ายของผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่คนในครอบครัวต้องให้ความสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายอื่นๆ และเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีความสุข