มารู้จักกับ “อาหารลดความดัน” แบบ DASH Diet กินทุกวัน ความดันลด แบบไม่ต้องพึ่งยา!

อาหารลดความดัน

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลได้ หากท่านมีความกังวล และต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม แนะนำให้พบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

         โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นคือเรื่องของ “อาหาร” เพราะส่วนประกอบหรือวัตถุดิบต่าง ๆ มีผลทำให้ความดันในหลอดเลือดสูง ในทางกลับกัน หากเราเลือกกินอาหารให้ถูก ความดันโลหิตสูงก็สามารถลดลงได้โดยไม่ต้องพึ่งยารักษาเลยล่ะค่ะ บทความนี้ จึงอยากจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ DASH Diet แนวทางการกินอาหารที่ถูกออกแบบมา เพื่อลดความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะ รวมทั้งมีตัวอย่างโปรแกรม อาหารลดความดัน มาฝากกันด้วยค่ะ

สารบัญ

อ่านบทความ : ความดันต่ำ – ความดันสูง ภัยเงียบตัวร้ายสำหรับผู้สูงอายุ

รู้จัก อาหารลดความดัน แบบ DASH Diet บำบัดความดันสูงได้แบบไม่ต้องพึ่งยารักษา

         แนวทางการกินอาหารเพื่อบำบัดรักษาโรคนั้น มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ยกตัวอย่างเช่น ต้มมะระ รักษาแผลร้อนใน แกงเลียง แก้ปัญหาน้ำนมน้อยสำหรับผู้ที่ต้องให้นมบุตร แกงสายบัว ช่วยถอนพิษไข้ เป็นต้น ซึ่งโรคความดันโลหิตสูง ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาหารโดยตรง ก็ย่อมมีอาหารที่ช่วยในการรักษาได้เช่นกัน โดยมีแนวทางการกินอาหารที่เรียกว่า DASH Diet ซึ่งเป็นอาหารสำหรับผู้มีความดันโลหิตสูง ช่วยลดความดัน

อาหารลดความดัน

         DASH Diet คือ แนวทางการกินอาหารตามหลักโภชนา ที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันหรือลดความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะ (Dietary Approaches to Stop Hypertension Diet) โดยมีหลักการคือเน้นกินใยอาหาร โปรตีน และแร่ธาตุต่าง ๆ ร่วมกับการลดปริมาณโซเดียม ไขมัน และคอเลสเตอรอล เป็นแนวทางที่แพทย์ส่วนใหญ่แนะนำให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงปฏิบัติ ก่อนให้การรักษาด้วยยาหรือทำควบคู่กันไปกับการรักษาด้วยยา

         แนวทาง DASH Diet เกิดจากการวิจัยของสถาบันโรคหัวใจ ปอด และโลหิตวิทยาแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NHLBI) ร่วมกับศูนย์วิจัยทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา 5 แห่ง เพื่อวิจัยหาอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

จากงานวิจัยพบว่า DASH Diet สามารถลดความดันตัวบน (Systolic) ได้ 5.5 มิลลิเมตรปรอท ลดความดันตัวล่าง (Diastolic) ได้ 3.3 มิลลิเมตรปรอท อีกทั้งในงานวิจัยบางแห่งยังพบว่า DASH Diet สามารถลดความดันตัวบน ได้ถึง 11.4 มิลลิเมตรปรอท ลดความดันตัวล่าง ได้ถึง 5.5 มิลลิเมตรปรอท โดยนักวิจัยคาดว่า สามารถลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองได้ถึง 8% และโรคหัวใจได้ถึง 5%

         หากผู้ป่วยมีการกินอาหารตามแนวทาง DASH Diet อย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ จะทำให้สามารถลดความดันได้มากยิ่งขึ้น จนสามารถกลับมาควบคุมความดันให้ปกติได้ นอกจากนี้ยังพบว่า DASH Diet เหมะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเรื้อรังอื่น ๆ และยังได้ผลดีกับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพอีกด้วย

เครื่องวัดความดัน

การเตรียมตัวก่อนเริ่มกินอาหารแบบ DASH Diet

         นายแพทย์สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แนะนำว่า ก่อนที่จะเริ่ม DASH Diet ให้เริ่มจากการปรับเปลี่ยนอาหารทีละอย่าง ลดปริมาณอาหารลงเรื่อย ๆ และลดการปรุงเครื่องปรุงให้น้อยลงจากเดิมครึ่งหนึ่งก่อน แล้วค่อย ๆ ปรับจนได้สัดส่วนที่กำหนด สำหรับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ต้องหักดิบ ยังสามารถดื่มได้ เพราะแอลกอฮอล์ก็มีส่วนช่วยลดความดันสูงได้เช่นกัน แต่ต้องดื่มในปริมาณที่เหมาะสม เช่น เบียร์วันละ 2 กระป๋อง ไวน์วันละครึ่งแก้ว เป็นต้น

หลักการกินอาหารแบบ DASH Diet

1.ปริมาณอาหารที่กินต่อวัน ไม่ควรเกินปริมาณแคลเลอรี่ที่เหมาะสมต่อร่างกาย (คลิก เพื่อคำนวณแคเลอรี่ที่เหมาะสมต่อวันของคุณ)

2.กินอาหารต่าง ๆ ตามสัดส่วนที่กำหนด (อ้างอิงข้อมูลจาก ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

อาหารลดความดัน

 • อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าวไม่ขัดสี ขนมปังโฮลวีต ลูกเดือย ธัญพืชต่าง ๆ วันละ 5 – 8 ส่วน (1 ส่วน = 1 ทัพพี/ขนมปัง 1 ส่วน = 1 แผ่น)
 • ผัก เน้นกินผักสดที่ไม่ผ่านการแปรรูป (งดผักประเภทกระป๋องหรือหมักดอง) สามารถกินได้ทั้งผักดิบหรือสุก วันละ 5 ส่วน (ผักดิบ 1 ส่วน = 2 ทัพพี หรือประมาณ 30 กรัม /ผักสุก 1 ส่วน = 1 ทัพพีหรือประมาณ 15 กรัม)
 • ผลไม้ เน้นกินผลไม้ที่ไม่หวานจัด วันละ 5 ส่วน (1 ส่วน = 1 ผลเล็ก /ผลไม้อบแห้ง 1 ส่วน = 1/4 ช้อนโต๊ะ)
 • นมหรือผลิตภัณฑ์จากนม เน้นกินนมขาดมันเนยหรือไขมันต่ำ วันละ 2 – 3 ส่วน (1 ส่วน = 240 มิลลิลิตรหรือประมาณ 1 กล่อง)
 • ถั่วและเมล็ดพืช สัปดาห์ละ 5 ส่วนหรือ 1.4 ส่วนต่อวัน (ถั่ว 1 ส่วน = 5 ช้อนโต๊ะ /เมล็ดธัญพืช 1 ส่วน = 2 ช้อนโต๊ะ)
 • เนื้อสัตว์ เน้นกินเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน-หนังหรือเน้นกินเนื้อปลา วันละ 1 – 2 ส่วน (1 ส่วน = 1 ช้อนโต๊ะ /ไข่ไก่ 1 ส่วน = 1 ฟอง)

3.หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีน้ำมัน น้ำตาล และโซเดียมจัด โดยต่อวันร่างกายควรได้รับน้ำมันไม่เกิน 6 ช้อนชา น้ำตาลไม่เกิน 4 – 6 ช้อนชา และโซเดียมไม่เกิน 2/3 ช้อนชา (1,500 มิลลิกรัม) เท่านั้น

4.หลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ และน้ำอัดลม ส่วนเครื่องดื่มแอลกกอฮอล์ สามารถดื่มได้วันละไม่เกิน 1 ดื่มมาตรฐาน หรือเบียร์ประมาณ 355 มิลลิลิตร หรือไวน์ประมาณ 148 มิลลิลิตร (ครึ่งแก้ว)

ตัวอย่างโปรแกรมการกินอาหารแบบ DASH Diet (ข้อมูลจาก งานโภชนบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)

อาหารลดความดัน

ข้อควรระวัง

 • ผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับและไตเรื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนเริ่มกินอาหารแบบ DASH Diet
 • ผู้ป่วยเบาหวานชนิดควบคุมไม่ได้ และผู้ที่อาการแพ้แลคโตสและกลูเตน สามารถใช้วิธี DASH Diet ได้ แต่ควรปรับเปลี่ยนเมนูอาหารหรือวัตถุให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ เช่น ผู้ที่แพ้แลคโตส ควรเปลี่ยนจากนมวัวเป็นนมถั่วเหลืองหรือนมอัลมอนด์ เป็นต้น

วัตถุดิบและส่วนประกอบอาหารใดบ้าง ที่ควรกิน-ควรหลีกเลี่ยง

         บางท่านอาจจะยังไม่ถูกใจตัวอย่างเมนูอาหาร DASH Diet ข้างต้น แล้วอยากจะลองทำ อาหารลดความดัน ที่เป็นเมนูโปรดที่ชอบมากกว่า แต่ไม่รู้ว่าเมนูที่อยากทำจะใส่อะไรได้หรือไม่ได้บ้าง ดังนั้น เราไปดูกันว่า วัตถุดิบหรือส่วนประกอบอาหารอะไรบ้างที่ควรกิน-ควรหลีกเลี่ยง จะได้นำไปปรับใช้ทำเมนูต่าง ๆ ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะ

วิธีลดความดันสูง

 • ข้าว ให้เน้นกินข้าวไม่ขัดสี เช่น ข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ หากเป็นขนมปังให้กินขนมปังที่มีสารอาหารที่ดี เช่น ขนมปังโฮลวีต ขนมปังข้าวไรย์ ขนมปังโฮลเกรน
 • ผัก สามารถกินได้ทั้งผักสดและผักสุกทุกชนิด เช่น ผักคะน้า แคร์รอต บรอกโคลี่ ป๋วยเล้ง แต่ควรหลีกเลี่ยงผักที่บรรจุกระป๋อง มีการแปรรูปหรือหมักดอง เช่น ผักกาดกระป๋อง กระเทียมดอง
 • ผลไม้ เน้นกินประเภทที่ไม่หวานจัด สามารถกินได้ทั้งสด หรือต้มน้ำตาลได้แต่ไม่ควรใส่เกลือ เช่น มะละกอ แก้วมังกร ฝรั่ง
 • เนื้อสัตว์ ประเภทปลาไม่ติดหนังจะดีที่สุด แต่เนื้อสัตว์ทั่วไปก็สามารถกินได้ แต่ควรเป็นประเภทที่ไม่ติดมันหรือหนัง เช่น หมูเนื้อแดง อกไก่ ปลาทุกชนิด ส่วนไข่ก็สามารถกินได้ทุกชนิด แต่ไม่ควรปรุงรส
 • นม ควรเป็นประเภทขาดมันเนยหรือไขมันต่ำ เช่น นมวัวขาดมันเนย นมอัลมอนต์
 • ไขมัน ให้ใช้น้ำมันพืชแทนน้ำมันจากสัตว์ เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว หลีกเลี่ยงน้ำมันปาล์มหรือเนยสด
 • เครื่องปรุง ควรหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะเครื่องปรุงที่มีโซเดียมหรือมีรสเค็ม เช่น ซอส กะปิ น้ำปลาร้า น้ำบูดู แต่หากต้องใช้ก็สามารถใช้ได้ในปริมาณที่เหมาะสม

สรุป

         ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อาหารเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีผลกับความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งหากเราหวังพึ่งพาแต่ยารักษา นาน ๆ เข้ายาเหล่านี้มักมีผลเสียข้างเคียงกับร่างกายได้ แต่หากเราหันมาปรับเปลี่ยนการกินอาหารและไลฟ์สไตล์ จะสามารถช่วยควบคุมความดันให้ลดลง อาจทำให้แพทย์สั่งลดยาให้น้อยลงหรืออาจจะไม่ต้องกินยาอีกเลยก็ได้ แถมอาหารที่ดียังช่วยเพิ่มสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงการเกิดโรคอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย

Website ของเรามีการเก็บ cookies เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน ... อ่านเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้

Close Popup