เผลอ! กินเชื้อราในอาหาร โดยไม่รู้ตัว ทำอย่างไรดี? จะเป็นอันตรายไหม?

กินเชื้อราในอาหาร

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เท่านั้น “ทางบริษัทไม่สามารถให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลได้” หากท่านมีความกังวล และต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม แนะนำให้พบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

    อาหารจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ โดยอาหารที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนั้นก็ควรเป็นอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ และถูกสุขอนามัย แต่หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้อาหารไม่ถูกสุขอนามัยก็คือ อาหารที่ขึ้นรา ซึ่งถ้าเราเผลอกินเชื้อราในอาหารก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ ซึ่งเราได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาไว้ให้อย่างครบถ้วนในบทความ

สารบัญ

เชื้อราในอาหาร อันตรายไหม ?

       เชื้อราที่เกิดขึ้นในอาหารอาจไม่สามารถระบุได้ว่าอันตราย หรือ ไม่อันตราย จนกว่าจะทราบถึงชนิดของเชื้อรา อย่างไรก็ดีเมื่อกินเชื้อราในอาหารเข้าไป คุณก็ควรพึงสังเกตอาการของตนอยู่เสมอ เพราะเราไม่สามารถแยกชนิดของเชื้อราได้ด้วยตาเปล่า  โดยทั่วไปเมื่อกินเชื้อราในอาหารก็อาจมีผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราได้ ดังนี้

กินเชื้อราในอาหาร อันตรายไหม

1.เชื้อราชนิดที่ไม่เป็นพิษ และ คุณไม่มีอาการแพ้

       หากคุณกินเชื้อราในอาหารชนิดนี้เข้าไป และ ร่างกายของคุณเองก็ไม่มีอาการแพ้เชื้อราแต่อย่างใด ร่างกายของคุณก็จะไม่ปรากฎปฏิกิริยาใด ๆ ขึ้นเลย

2.เชื้อราชนิดที่ไม่เป็นพิษ แต่ร่างกายของคุณมีอาการแพ้

        แม้ว่าจะเป็นเชื้อราที่ไม่เป็นพิษ แต่หากคุณเกิดอาการแพ้เชื้อราขึ้น เชื้อราที่ไม่เป็นพิษเหล่านี้ก็จะกลายเป็นอันตรายต่อร่างกาย ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ทั้งการช็อค ความดันโลหิตต่ำ การหายใจลำบาก หรือ หายใจไม่เต็มปอด รวมด้วยอันตรายถึชีวิต

3.เชื้อราเป็นพิษ ในปริมาณน้อย

        เมื่อเรานำปัจจัยเรื่องความเป็นพิษมากำหนด ก็นับว่าการกินเชื้อราในอาหารซึ่งเป็นเชื้อราชนิดที่เป็นพิษเป็นอันตรายอย่างมาก แม้จะกินเข้าไปในปริมาณน้อย ส่วนนี้ก็จะมีอาการปรากฎทั้งอาการคลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ อ่อนล้าอ่อนเพลีย รวมไปถึงท้องร่วง

4.เชื้อราเป็นพิษ ในปริมาณมาก

       นับเป็นอันตรายจากเชื้อราในอาหารที่มีความรุนแรงมากที่สุด เพราะจะนำไปสู่การที่อวัยวะภายในเกิดความเสียหายที่รุนแรง ทั้งการเกิดความเป็นพิษต่อตับ ไต กล้ามเนื้อ ระบบภูมิคุ้มกัน รวมไปถึงระบบประสาท

อ่านเพิ่มเติม : ไตวายเฉียบพลัน! ระวังเสียชีวิตไม่ทันตั้งตัว

อาหารขึ้นรากินได้ไหม? เผลอกินเชื้อราในอาหารทำยังไงดี?

        เราก็สามารถสรุปคำตอบและเหตุที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ๆ จากหัวข้อข้างต้นอีกรอบว่า อาหารที่เกิดราไม่ควรกินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเชื้อราที่ปรากฎนั้นอาจเป็นเชื้อราที่ก่อให้เกิดการแพ้ หรือ เป็นเชื้อราที่เป็นพิษ ซึ่งทั้งหมดนั้นไม่สามารถแยกแยะด้วยตาเปล่าได้ ดังนั้นจึงไม่ควรกินอาหารที่มีเชื้อราโดยเด็ดขาด แต่หากเผลอกินอาหารขึ้นราเข้าไปแล้ว เราควรมีวิธีรับมือที่รู้เอาไว้ไม่เสียหาย ดังนี้

เผลอกินเชื้อราในอาหาร

1.เก็บอาหารที่มีเชื้อราและเผลอกินเข้าไป

        อาหารที่เราเผลอกินและมีเชื้อราปะปนควรนำไปเก็ไว้ในถุงปิดมิดชิด แยกออกเพื่อเตรียมทิ้ง เพราะเชื้อราสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการสร้างสปอร์ที่อาจลอยปะปนออกมาในอากาศได้

2.สังเกตอาการของตนเอง

       เมื่อเราจัดการกับอาหารที่มีเชื้อราเรียบร้อยแล้ว ถัดมาก็ควรมาสังเกตอาการของตนเองว่ามีอาการที่บ่งชี้ถึงการแพ้ หรือ บ่งชี้ถึงการกินเชื้อราในอาหารที่เป็นพิษเข้าไปหรือไม่

3.ปฐมพยาบาลในเบื้องต้น

       หากพบอาการที่บ่งถึงความอันตรายต่อร่างกายที่สามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้นั้น คุณต้องทำให้ตัวเองอาเจียนออกมาให้ได้มากที่สุด แล้วรีบไปพบแพทย์โดยด่วน

4.ป้องกันการเผลอกินอาหารที่มีเชื้อราซ้ำในครั้งหน้า

      ตั้งแต่การตรวจสอบวันหมดอายุของอาหาร รวมไปถึงลักษณะทางกายภาพที่ปรากฎ ซึ่งจะบอกได้ว่าอาหารนั้น ๆ ขึ้นราหรือไม่ หากพบความผิดปกติใด ๆ ของอาหารก็ไม่ควรกิน

เราจะหลีกเลี่ยงจากเชื้อราได้อย่างไรบ้าง ?

        เพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน การกินอาหารที่มีเชื้อราไม่ใช่สิ่งที่สมควรเกิดขึ้น ไม่ว่าจะกินอาหารที่มีเชื้อราเพราะความไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจ หรือ เป็นเพราะความประหยัดและคิดไปเองว่าแค่นี้ไม่เป็นอะไร เพราะเราไม่รู้เลยว่าเชื้อราที่เกิดขึ้นบนอาหารนั้นจะมีพิษหรือก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อร่างกายเราหรือไม่ ดังนั้นก่อนรับประทานอะไรเข้าไป เราก็สามารถหลีกเลี่ยงเชื้อราได้ดังนี้

หลีกเลี่ยง อาหารในเชื้อรา

         1. การสังเกต ทั้งสังเกตอาหาร อุปกรณ์ทำอาหาร หรือ แม้แต่ขอบตู้เย็นว่ามีเชื้อราขึ้นหรือไม่ หากมีคุณก็ควรทำความสะอาดจนเอี่ยม จนไม่มีเชื้อราปะปนออกมา
         2. อาหารกระป๋องที่เปิดฝาแล้ว ควรรับประทานให้หมดในทันที แต่หากทานไม่หมดก็ควรถ่ายเทไปยังภาชนะใส่อาหารมีฝาปิดมิดชิดที่อากาศไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้ และนำเข้าตู้เย็นทันทีเพื่อยืดอายุของอาหาร
         3. อาหารปรุงสุกมีโอกาสขึ้นราได้ง่ายกว่าอาหารสด ควรบริโภคอาหารเหล่านี้ภายใน 3 วันหลังการปรุงสุก เพราะในอาหารปรุงสุกมีส่วนประกอบของ เกลือ น้ำตาล อันเป็นอาหารของเชื้อรา
         4. ตรวจสอบวันหมดอายุบนฉลาก ในอาหารบางประเภทมักมีวันหมดอายุติดแนบมาพร้อมกันบนฉลาก ควรตรวจสอบและรับประทานอาหารเหล่านั้นให้หมดก่อนถึงวันหมดอายุ  และหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่ฉลากระบุว่าหมดอายุแล้ว เพราะเสี่ยงมีเชื้อราปะปนในอาหารหรืออาจทำให้ท้องร่วงและอาหารเป็นพิษได้
         5. การหมั่นดูแลรักษาความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นความสะอาดของชุดเครื่องครัว ตู้เย็น หรือแม้แต่การรักษาความสะอาดภายในบ้าน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยลดการเกิดเชื้อราขึ้นในอาหาร หรือ เกิดเชื้อราขึ้นภายในบ้าน

สรุป

       กินเชื้อราในอาหารเป็นสิ่งที่หลาย ๆ ท่านอาจเผอทำไปโดยไม่รู้ตัว และในเมื่อคุณเผลอกินอาหารที่ขึ้นราเข้าไป สิ่งแรก ๆ ที่คุณควรทำเลยก็คือ การมีสติ เพราะจากบทความข้างต้นเราจะพบว่าเชื้อราทุกชนิดไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย แต่เราก็ไม่อาจทราบได้ว่าเชื้อราที่ปะปนอยู่ในอาหารที่เราเผลอกินเข้าไปนั้นเป็นเชื้อราชนิดไหน ดังนั้นการหลีกเลี่ยงจึงเป็นทางที่ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Website ของเรามีการเก็บ cookies เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน ... อ่านเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้

Close Popup