วัคซีนผู้สูงอายุ ต้องฉีดอะไรบ้าง? รู้ไว้อะไรจำเป็น-ไม่จำเป็น

วัคซีนผู้สูงอายุ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เท่านั้น “ทางบริษัทไม่สามารถให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลได้” หากท่านมีความกังวล และต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม แนะนำให้พบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

         เมื่ออายุเริ่มมากขึ้นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือ การเกิดโรคต่าง ๆ การมีโรคประจำตัว แต่แม้ว่าเราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่เราสามารถชะลอการเกิดโรคได้ด้วยการ วัคซีนผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก สำหรับการ ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ ก็จะมีหลายวัคซีนด้วยกัน เราเลย มีข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนผู้สูงอายุ มาแนะนำ พร้อมกับการเตรียมตัวก่อนฉีดว่าควรทำอย่างไรบ้าง 

สารบัญ

ทำไมผู้สูงอายุต้องฉีดวัคซีน? มีประโยชน์อย่างไรบ้าง? 

         ต้องบอกก่อนเลยว่าวัคซีนที่เราฉีดกันตอนเด็ก ๆ นั้นไม่สามารถป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ตลอดชีวิต และวัคซีนบางชนิดก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย และเมื่อเรามีอายุมากขึ้นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่าง ๆ ก็ง่ายยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องได้รับการฉีด วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรคต่าง ๆ อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน จะต้องทำการเพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมรับคำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของวัคซีนแต่ละชนิด

วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

อ่านบทความ : ผู้สูงอายุอ่อนเพลียไม่มีแรง กินอะไรดี? เมนูเพิ่มแรงเหมาะกับสูงวัย

แนะนำวัคซีนที่ผู้สูงอายุควรฉีด 

         วัคซีนผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง สำหรับวัคซีนที่ผู้สูงอายุควรฉีด แต่ละชนิดมีดังนี้ ต้องบอกก่อนเลยว่า วัคซีนผู้สูงอายุ แต่ละชนิดจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันออกไป และลักษณะของการฉีดก็ไม่เหมือนกัน ในส่วนของ วัคซีนที่ผู้สูงอายุควรฉีด เพื่อป้องกันและลดการเกิดโรคต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

วัคซีนที่ผู้สูงอายุควรฉีด

         ไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่ไข้หวัดทั่วไปแต่มีความรุนแรงที่มากกว่า ซึ่งอาจส่งผลทำให้ปอดบวม มีอาการไอรุนแรง เหนื่อยและเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อได้ ในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว มีอัตราการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ก็สูงมาก เพราะฉะนั้นการได้รับ วัคซีนในผู้สูงอายุ จึงมีความจำเป็นไม่น้อยเลยทีเดียว สำรับผู้สูงอายุควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ผลข้างเคียงอาจปวดบริเวณที่ฉีด มีไข้ต่ำ ๆ ปวดเมื่อยตัวได้

         โรคปอดอักเสบเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่มีความอันตรายมากถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว หากมีการติดเชื้อเข้าในกระแสเลือด ดังนั้นจึงควรระวังเป็นอย่างมาก ซึ่งการฉีด วัคซีนปอดอักเสบ ผู้สูงอายุ ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันที่ดีที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี ทุกคน หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับเรื้อรัง  ผู้ที่สูบบุหรี่ และดื่มสุรา บุคคลเหล่านี้ควรได้รับวัคซีนนี้เช่นเดียวกัน

         โรคบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ส่งผลทำให้กล้ามเนื้อเกร็งทั่วตัว กลืนลำบากและเสียชีวิตได้ลักษณะของโรคคอตีบ อาการคือ มีปื้นสีขาวบริเวณภายในช่องคอ และเพดานปาก ทำให้หายใจลำบาก เป็นอัมพาตและหัวใจวาย โรคไอกรน อาการ คือ ไอมีเสียงก้อง สามารถติดเชื้อทางเดินหายใจแบบรุนแรง  เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจึงควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน 1 เข็ม กระตุ้นด้วยวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ ทุก 10 ปี

         ไวรัสตับอักเสบเอ เป็นโรคที่สามารถติดต่อได้จากการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส โดยสามารถทำให้เกิดโรคตับอักเสบรุนแรงและตับวายได้ ไวรัสตับอักเสบบี ยังสามารถติดผ่านทางสารคัดหลั่งจากร่างกายได้ด้วย ผู้ที่ติดเชื้ออาจไม่มีอาการ ไปจนถึงตับอักเสบแบบรุนแรง ตัวตาเหลือง หรือผู้ที่เคยติดเชื้อบางรายร่างกายสามารถกำจัดไวรัสและสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้เอง เมื่อไหร่ที่ร่างกายไม่สามารถกำจัดเชื้อได้ จะเกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว คือ ตับถูกทำลายกลายเป็นตับแข็ง การติดเชื้อจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดในการเกิดมะเร็งตับ เพราะฉะนั้นวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอและบีจึงมีความสำคัญต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก

เครื่องวัดความดัน

ผู้สูงอายุควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนฉีดวัคซีน ใครบ้างที่ต้องปรึกษาหมอก่อน 

         ก่อน วัคซีนผู้สูงอายุ สิ่งสำคัญก็คือ การเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับผู้สูงอายุท่านไหนที่มีภาวะป่วยด้วยโรคเรื้อรัง หรือมีโรคประจำตัวที่ต้องพบหมอบ่อย ๆ อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อน เพื่อการเข้ารับวัคซีนอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยสิ่งที่ผู้สูงอายุจะต้องเตรียมตัวก่อนเข้ารับ วัคซีนผู้สูงอายุ และอาการหลังเข้ารับการฉีดวัคซีน มีดังต่อไปนี้

วัคซีนผู้สูงอายุ

ข้อควรปฏิบัติก่อนฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้

  • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ และ ควรดื่มน้ำให้เพียงพอมากที่สุด
  • ผู้สูงอายุจะต้องไม่มีไข้ หรืออาการเจ็บป่วย
  • ก่อนเข้ารับวัคซีนจะต้องงดออกกำลังกายหนัก 2 วัน ตลอดหลังการฉีดวัคซีนด้วยเช่นกัน
  • สิ่งสำคัญคือ จะต้องแจ้งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรคประจำตัวให้แพทย์ทราบ ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน

วัคซีนผู้สูงอายุ

ข้อควรปฏิบัติหลังฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้

  • หลังจากที่ได้รับวัคซีนเสร็จสิ้น ควรนั่งรอดูอาการประมาณ 30 นาที เพื่อสังเกตอาการข้างเคียง หรืออาการแพ้วัคซีน
  • หลังฉีดวัคซีนอาจมีอาการอ่อนเพลีย มีไข้ต่ำ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย และปวด บวม บริเวณที่ฉีดวัคซีน
  • หลังฉีดวัคซีนจะมีอาการปวดศีรษะหรือกล้ามเนื้อ 1-2 วัน สามารรับประทานยาแก้ปวดได้

สรุป

         วัคซีนต่าง ๆ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในผู้สูงอายุไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายอีกด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยที่เริ่มมีอายุมากขึ้น การได้รับวัคซีนอย่างเหมาะสมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในการได้รับวัคซีนควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง 

บทความที่น่าสนใจ เพิ่มเติม

Website ของเรามีการเก็บ cookies เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน ... อ่านเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้

Close Popup